Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 27 maj 2016

Jordbruk är livsnödvändigt – inte att likställa med "miljöfarlig verksamhet"

I miljöbalken och i liknande myndighetssammanhang är beteckningen för jordbrukets verksamhet att den är miljöfarlig. Visst påverkar människan naturresurser och miljö i hög grad på vårt jordklot, och visst är miljöpåverkan ofta negativ vad gäller till exempel oljeutvinning och förbrukning, mineralbrytning, pappersindustrier, avloppsutsläpp och så vidare. Det är ändå absurt att likställa jordbruk med dessa verksamheter.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Tina Andersson

Även jordbruket påverkar miljön, både positivt och negativt. Utan jordbruk inga betesmarker, inga åkrar, mindre biologisk mångfald och inget kretslopp, men också risker för till exempel växtnäringsläckage. Jordbruket är den ursprungliga basnäringen och spelar alltjämt en helt avgörande roll för att använda jord och fotosyntesen med hjälp av vatten och sol till att producera den livsnödvändiga mat vi alla måste ha varje dag för att kunna leva.

Vi är människor och utan jordbrukets livsmedelsproduktion skulle befolkningen på jorden minska drastiskt. Jordbruket och livsmedelproduktionen är alltså en för människan helt livsnödvändig verksamhet.

Signalvärdet på hur staten väljer att beteckna jordbruket i olika sammanhang är oerhört viktigt. Det är oacceptabelt att som nu sker lägga mycket stort fokus på att jordbrukets verksamhet är miljöfarlig. En ändring av hur jordbruket bör betecknas ändrar naturligtvis inte det viktiga arbetet på gårdarna, och hos myndigheterna, med att ständigt minska jordbrukets miljöbelastning.

Detta ska fortgå med beaktande av att svenskt jordbruk ligger mycket långt framme och att regelverken, och kostnaderna, inte rimligen får skärpas så mycket att produktion läggs ned och ersätts av matimport från länder vars jordbruk påverkar miljön betydligt mer än det svenska. I så fall har det bästa blivit det godas fiende vilket varken gagnar svenskt jordbruk eller miljön.

Myndigheter som Kemikalieinspektionen arbetar samvetsgrant för att minska eller stoppa det livsnödvändiga jordbrukets negativa miljöeffekter utan sidoblickar på andra länder, och gläds när miljöpåverkan minskar, kanske även när priset är att jordbruket upphör och läggs ned.

För att bryta denna snedvridna uppfattning och i stället lyfta fram jordbrukets mycket positiva och grundläggande betydelse för varje land, och för att söka bryta den nedåtgående spiralen i Sverige till en uppåtgående sådan, bör jordbruket så lite som möjligt betecknas som miljöfarlig verksamhet och i stället så mycket som möjligt som livsnödvändig verksamhet. Ord och begrepp spelar en viktig roll. Se bara på framgångarna för det så kallade ekologiska jordbruket, vilka delvis beror på att det tillåtits att ta monopol på ett vetenskapligt begrepp, ekologi, läran om samspelet i naturen.

Jag lyfte nyligen fram detta budskap till landsbygdsminister Bucht i tre interpellationsdebatter och hoppas att han tog intryck. Jag krävde därtill en offensiv livsmedelsstrategi och krafttag för att stötta mjölkbönderna, och gav rader av förslag. Många byggde på LRFs förslag till livsmedelsstrategin som är genomarbetade och bra och som regering och riksdag borde lyssna noga på!

Staffan Danielsson, Riksdagsledamot (C)

Till toppen