Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 16 november 2018

”Jordbruksverket sätter skräck i bönder”

”Svenska myndigheter tillämpar tvärvillkoren på godtycklig grund. Det är nu upp till Jordbruksverkets nya styrelse att ta ställning till om man även i fortsättningen ska tillämpa ett system som felaktigt minskar jordbrukarnas stöd”, skriver Ulf Pettersson i en debattartikel.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Ulf Pettersson undrar hur Jordbruksverket ska förklara att de lämnade uppgifterna om tvärvillkorsöverträdelser i Sverige är uppenbart felaktiga.
Ulf Pettersson undrar hur Jordbruksverket ska förklara att de lämnade uppgifterna om tvärvillkorsöverträdelser i Sverige är uppenbart felaktiga. FOTO: Marie Henningsson

Luleå och Linköpings tingsrätt har fastställt att en kontrollrapport inte utgör bevisning på en överträdelse av tvärvillkoren. Jordbruksverket har överklagat båda målen, men återkallat sina överklaganden.

Två nya domar har kommit som konstaterar detsamma som tingsrätterna – dels EU-domstolens dom i mål C-239/17, dels Göta hovrätts mål B 1990/17.

Varken Jordbruksverket eller kontrollorgan har lärt sig skillnaden mellan sanktionsbestämmelser och kontrollbestämmelser vad gäller tvärvillkoren. Dessa har inget samband. Sanktionsbestämmelserna riktar sig till jordbrukarna, kontrollbestämmelserna till kontrollmyndigheterna.

Det är den av behörig myndighet/domstol fastställda överträdelsen som ska ligga till grund för tvärvillkorssanktionen. Det är fråga om lagöverträdelser, vilket innebär att jordbrukaren ska betraktas som oskyldig tills överträdelsen lagligen fastställts. Den svenska felaktiga tillämpningen innebär att det föreskrivna kontrollsystemet försvagats eftersom man enbart utgår från situationen vid kontrolltillfället och helt bortser från att kontrollperioden regleras av preskriptionsbestämmelser.

Dessutom, vilket är ännu värre, betraktades jordbrukarna inte som oskyldiga fram till det att överträdelsen lagligen fastställdes. Följden blir att de inte fick ut de bidrag de hade rätt till. De svenska myndigheterna har hela tiden felaktigt beslutat om tvärvillkorssanktioner på kontrollanternas godtyckliga uppgifter, utan att beakta att överträdelsen fastställts av behörig myndighet/domstol.

En överträdelse av exempelvis verksamhetskravet djurskydd ska därför fastställas i enlighet med paragrafen 36a i djurskyddslagen och inte på godtyckliga uppgifter i en kontrollrapport från länsstyrelsen.

Kontrollrapporten har däremot andra syften. Den ligger till grund för Kommissionens finansiella indragningar/böter när medlemsländerna inte inrättat ett tillfredställande kontrollsystem, vilket Sverige inte har gjort.

Det är nu upp till Jordbruksverkets nya styrelse att ta ställning till om man även i fortsättningen ska tillämpa ett system som felaktigt minskar jordbrukarnas stöd och som dessutom kan medföra betydande indragningar av finansieringen av stöden.

Hur har den nya styrelsen tänkt kompensera de jordbrukare som fått felaktiga minskningar av sina stöd?

Hur har styrelsen tänkt förklara för Kommissionen att de lämnade uppgifterna om tvärvillkorsöverträdelser i Sverige är uppenbart felaktiga (bygger på godtyckligt upprättade kontrollrapporter) och hur ska styrelsen handlägga de återkrav som grundar sig på felaktiga kontrollrapporter?

Ulf Pettersson, Mjölby

LÄS MER: Kerstin Davidson: ”Jordbruksverket fotsätter sätta skräck i bönder”

Relaterade artiklar

Till toppen