Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 27 juni 2014

Klimatsmart val? Välj skogen

Klimatfrågan förtjänar en topplacering på den politiska agendan supervalåret 2014. FNs klimatpanel, IPCC, har under våren presenterat en ny klimatrapport. Rapporten, som arbetats fram av flera hundra forskare från hela världen, handlar om hur vi kan motverka klimatförändringarna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi skogsägare är beredda att bidra genom att aktivt och hållbart bruka våra skogar så att de ger hög tillväxt och därmed högt koldioxidupptag. I kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara ger det bästa klimatnytta.
Rapporten tar upp återbeskogning, minskad avskogning och hållbart skogsbruk som globalt viktiga klimatåtgärder ur ett skogligt perspektiv. Någon avskogning har vi inte i vårt land. Sverige var bland de första att för mer än hundra år sedan införa lagstadgad återväxtplikt efter avverkning, något som idag är en självklarhet för vårt långsiktiga familjeskogsbruk. Vi har också goda möjligheter att öka skogstillväxten genom förbättrad skogsföryngring, förädlade plantor, god skogsvård och andra produktionshöjande åtgärder. När skogen blir äldre minskar tillväxten. Då avverkar vi och återplanterar.

Den avverkade skogen kan vi använda för att ersätta fossila och resurskrävande råvaror och på så sätt får vi störst klimatnytta. Allt som görs av olja går att göra av träets gröna kolatomer. Inom kemin baserad på skogsråvara finns ännu många nya klimatsmarta produkter att utveckla. Skogsråvarans kretslopp är ett nollsummespel till skillnad från fossila råvaror som ökar mängden koldioxid i atmosfären. Genom ökat träbyggande skapar vi långsiktiga kolsänkor och ytterligare klimatnytta.

IPCC-rapporten tar upp energiförsörjningen som den största utmaningen för klimatet. Enighet råder om att vi måste bort från beroendet av fossil energi. Man nämner flera olika vägar ur fossilberoendet. I Sverige har vi en stor tillgång i våra vidsträckta skogar som går att nyttja för såväl biobränsle, biodrivmedel som elproduktion.
Nu vill vi se handlingskraftiga politiker som vågar skapa goda och långsiktiga förutsättningar för en positiv utveckling av skogsnäringen. Det handlar om nya såväl som traditionella produkter baserade på skogsråvara. Med långsiktiga politiska spelregler vågar investerarna satsa och forskningsresultat kan omvandlas till innovation och produktion. Och när den svarta kolatomen byts mot den gröna läggs grunden för ett hållbart samhälle med minsta möjliga klimatbelastning.

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna

Till toppen