Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 21 april 2018

”Kogödsel kan göra Sverige fossilfriare”

”Om gödseln från enbart landets mjölkkor rötades till biogas och reformerades till vätgas skulle det räcka till 45 000 vätgasdrivna bilar med årlig körsträcka på 1 500 mil”, skriver Lars Forslund, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: IBL Bildbyrå

Mjölk- och nötköttproduktionen blir ständigt utpekade som de stora klimatbovarna. Något som inte kommit fram i debatten är att kol och väteatomer i kons gödsel rätt använda är en tillgång som kan minska beroendet av fossila kolväten. Gödseln från en ko kan ge energi i form av biogas motsvarande ungefär 3 000 kilowattimmar.

Produktionen av fodret kräver drivmedel till maskiner och växtnäring i form av stallgödsel och mineralgödsel. Energin till drivmedel och produktionen av mineralgödsel har i huvudsak ett fossilt ursprung och det faktumet gör att mjölk- och köttproduktion utpekas som de värsta miljöbovarna.

Energibehovet till drivmedel och mineralgödseltillverkning är lägre än kons produktion, överskottet från en ko är cirka 1000 kWh fossilfri energi. Om gödseln från enbart landets mjölkkor rötades till biogas och reformerades till vätgas skulle det räcka till 45 000 vätgasdrivna bilar med årlig körsträcka på 1 500 mil.

Förutom den positiva klimateffekten av att gödselns kol och väteatomer binds i biogasen så minskar beroendet av importerade fossila drivmedel, vilket har en avgörande betydelse för landets livsmedelsförsörjning om tillförseln av fossila drivmedel stryps.

Den gårdsbaserade biogasen har inte utvecklats i Sverige lika långt som i andra länder beroende på dålig lönsamhet. Skälet till det är att biogasen använts till elproduktion och värme samt att rötningstekniken inte utvecklats, men den största bromsklossen är bristen på långsiktiga politiska beslut.

För att det ska bli möjligt för de flesta lantbruksföretagen att investera i biogasproduktion krävs:

  • * Långsiktiga politiska beslut.
  • * Rötningsteknik som gör det möjligt att röta alla biologiska avfallsprodukter utan kostsam förbehandling.
  • * Utvecklad teknik för småskalig tillverkning av syntetisk diesel och vätgas. De politiska besluten bör gälla i minst 30 år och innehålla besked om skattefrihet på fossilfria drivmedel, och ett välvilligare gödselgasstöd.

Det finns mycket substrat som inte kan nyttjas för framställning av biogas beroende på att den dominerande rötningstekniken hitintills varit våtrötning. Med torrötningsteknik blir det möjligt att röta de flesta biologiska avfallsmaterial.

Dieselberoendet och elberoendet är livsmedelsförsörjningens största problem vid krislägen, därför är det av största betydelse att utveckla metoder för lokal produktion av el och diesel. Med den så kallade Fischer-Tropsch-processen är det möjligt att av biogas tillverka syntetisk ultraren diesel.

Vätgas är den effektivaste energibäraren och med bränsleceller producerar den elektrisk ström för att driva el fordon och vara reservkraft vid störningar i elnätet. Ett nätverk av gårdsbaserade biogasanläggningar med konvertering till diesel och vätgas ger ett mindre sårbart samhälle, mindre klimatpåverkan och arbetstillfällen som inte kan flyttas från landet.

Lars Forslund,

Olofberg, Kåge

LÄS OCKSÅ: Vad menar ni med att jordbruket måste ta sitt klimatansvar?

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen