Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 25 mars 2018

Konventionellt jordbruk har ett systemfel

"Dagens konventionella jordbruk har till stora delar har ett systemfel som innebär att kretsloppen av näringsämnen brutits och som gör lantbruket beroende av konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och importerat foder", skriver Artur Granstedt i en replik till Ulla Forsling och Folke Westerwall.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Mostphotos

Ulla Forsling och Folke Westervall torgför i en replik i Land Lantbruk synen att ekologisk odling är ideologi som inte bygger på fakta. Men fakta är att dagens konventionella jordbruk till stora delar har ett systemfel som innebär att kretsloppen av näringsämnen brutits och som gör lantbruket beroende av konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och importerat foder.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk innebär mindre klimatbelastning och mindre förluster av växtnäring. Det framgår bland annat av det EU-finansierade Östersjöprojektet BERAS. Ekologisk odling innebär också stopp för spridning av kemiska gifter i miljön som jämte ensidiga brukningsformer utarmar den biologiska mångfalden. Det är fakta, inte ideologi.

Att vi skulle behöva fler djur för att driva ekologisk odling är en uppfattning som lever kvar hos en del forskare och leder till felaktiga slutsatser. Ekologiskt jordbruk innebär totalt sett betydligt mindre djurhållning som också blir jämnare geografiskt fördelad. Det innebär mindre näringsförluster.

Näringsämnesförsörjningen i ekologisk kretsloppsodling bygger på kvävesamlande och djuprotade fleråriga humusuppbyggande vallbaljväxter. Vallbaljväxterna kan användas till foder för djuren och för att producera förnybar energi. Antalet djur behöver minska, det går i linje med minskad köttkonsumtion. För att minimera näringsförlusterna ska gödseln från djuren gå tillbaka till den åker näringen kommer ifrån. Inte som nu i dagens konventionella djurgårdar där gödseln ansamlas i stora överskott som läcker ut till Östersjön, enligt WWF: s senaste rapport klassat som världens mest övergödda hav.

Jordbrukets påverkan på övergödningen och klimatbelastningen hänger nära samman med systemfel och det brutna kretsloppet av näringsämnen. Lösningen är att återupprätta kretsloppet, det kan man knappast kalla ideologi.

Artur Granstedt

Docent i växtodling och ekologiskt lantbruk

LÄS OCKSÅ: Jordbrukspolitik ska drivas utifrån fakta – inte ideologierLÄS OCKSÅ: ”Gräv ned stridsyxan – men stoppa inte huvudet i sanden”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen