Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 oktober 2014

Kortad jakttid på älg - häpnadsväckande förslag

Beklämmande läsning från länsstyrelsen i Jönköping i Svensk Jakt 22 september! Länsstyrelsen i Jönköpings län förordar en förkortad jakttid på älg. Jesper Einarsson på länsstyrelsen skriver angående vinterjakten: "Men om älgar uppehåller sig i känsliga tallungskogar är det naturligtvis där man ska jaga".

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.


Ja man häpnar av detta uttalande. Efter cirka 25 år med älgbetning har vi knappt någon vettig tall i området norr om Smålandsstenar på mellanmarkerna. Ett område som bör ha rejält med tall på kullar och rötmarker. På gårdens marker hade vi 1 000-tals fina tallar på gång på 1990-talet och som vi gladdes åt. Sexton år efter avverkningarna vi gjorde, fick jag hugga ner i stort sett all älgskadad tall. Det blev cirka 50 fub ved och nu står granen & stampar på rötkullarna. Ledsamt!

Att skjuta "en kalv" i tallungskogen och tro att det löser älgbetningen är att göra det lätt för sig. NÄR kommer konkreta åtgärder för att kunna odla mer tall?

Visst, de nya älgskötselområdena, spillningsinventeringen/betesinventeringen som görs av Skogsstyrelsen och Södra med flera är på rätt väg. Bengt Ek i tidningen Skogen skriver i sin ledare i nummer 9/2014: "Nu vänder det i älgfrågan". Hans slutkläm summerar dagsläget bra: "Viltförvaltningen handlar mer om hanteringen av människor än av djur".

Så sant, så sant! Var och en med skog/jakt/natur i fokus, bör nu tillsammans med andra vara med i processen att odla skog av bra kvalitet, odla älg med rätt stam i rätt bygd, odla natur och miljöer. Kunskapen och de konkreta åtgärderna väntar oss alla!

Mats "på Höjden" Helge, skogsbrukare, tidigare skogsinspektor på Södra

Till toppen