Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 15 november 2018

”Krisstöd kan inte utgå från fossil förbrukning”

Den som använder förnybart ska få högre ersättning än den som trots alla larm håller fast vid det fossila; själva boven i klimatdramat, skriver Mattias Goldman, VD för den grön-liberala tankesmedjan Fores.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Per Emgardsson

Jordbruksverket föreslår att krisstödet efter sommarens torka fördelas utifrån hur mycket fossil diesel man tidigare använt. Det är inte en rimlig fördelningsnyckel för framtiden.

Tyvärr förblir den gångna sommaren knappast unik; redan med de klimatpåverkande utsläpp som hittills skett får vi räkna med ny rekordvärme, torka, bränder, nödslakt och missväxt.

Vi måste bygga upp ett samhälle som bättre klarar klimatförändringarna och ekonomiska modeller som stimulerar en klimatdriven omställning. Därför är det en mycket märklig signal att ersätta lantbrukarna utifrån hur mycket fossil diesel de använt.

Jordbruksverket avser att betala ut stödet till det krisande lantbruket först halvårsskiftet 2019, och varje ytterligare försening lägger sten på bördan för en hårt prövad sektor. Om regeringen därför väljer att följa verkets rekommendation och utgå ifrån användningen av fossil diesel, måste de särskilt ersätta dem som redan bytt till förnybart.

Det är helt enkelt perverst att ensidigt gynna den som tankat fossilt, och låta den föredömliga lantbrukare som tidigt ställt om till HVO eller RME från svenska skogs- och jordbruksrester stå med hela notan själv.

Samtidigt måste regeringen slå fast att krisstödet aldrig kommer att baseras på fossil förbrukning igen. Jordbruksverkets påstående att ”stödet anses därför inte ha någon styrande effekt på dieselförbrukningen” eftersom det handlar om historisk förbrukning, kan enbart besannas om man helt stänger dörren för att framtida ersättning ges på samma grunder.

Framtida stöd till ett jordbruk i klimatkris måste premiera dem som är en del av lösningen, inte de som är en del av problemet. Den som använder förnybart ska få högre ersättning än den som trots alla larm håller fast vid det fossila; själva boven i klimatdramat.

De som själva producerar förnybara drivmedel ska särskilt gynnas, eftersom de bidrar till att en ökad andel av drivmedlen blir klimatsmarta och lokalt producerade. Även de som tidigt anpassat sitt jordbruk och sitt utbud efter ett förändrat klimat bör premieras.

Stödet bör också bättre integreras med den ordinarie jordbrukspolitiken; hur kan lantbruket bättre bidra till att de svenska klimatmålen uppfylls, och till att omvärlden inspireras att också ställa om i hög takt? Här har LRF en lång rad positiva exempel som snabbt kan mångfaldigas, om politiken förmår lyfta blicken från fossildieselstödet.

Mattias Goldmann,

VD, Fores med 2030-sekretariatet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen