Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 mars 2015

Land Lantbruk dribblar bort fakta

Land Lantbruks ledarsida 6/3 kritiserar oss för att göra enögda analyser när vi beskriver välkända fakta i vår Naturvårdsverkets rapport 6653, nämligen att 1) konsumtion av nötkött och mjölk leder till stora utsläpp av växthusgaser och 2) att en vegetarisk kost kräver väsentligt mindre jordbruksmark.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Land försöker göra gällande att korna ingår i ett kretslopp. Ja, kolet i gräset som korna äter gör det, men inte metanet som bildas i magarna, och inte heller lustgasen som bildas på de gödslade åkrarna. Lustgas och metan är båda kraftfulla växthusgaser. Att häva något annat gör bara att Land Lantbruk framstår som oinformerad.

Om det bara hade funnits ett litet antal kor så hade problemet inte varit så stort, men det finns idag omkring sex gånger fler stora vilda och tama idisslare (kor, bufflar, älgar etc) i världen än på medeltiden. Skalan på dagens globala nötköttsproduktion är klimatproblem.

Vi visar också i rapporten att växthusgasutsläppen från mat på sikt riskerar att bli så stora att vi inte kan nå de klimatmål som satts upp. En klimatskatt på de mest klimatbelastande typerna av mat skulle vara ett sätt påverka vad vi äter. Land Lantbruk menar att detta skulle slå hårt mot landsbygden. Hade vi diskuterat en klimatskatt per ko i Sverige hade de haft betydligt större anledning att vara orolig för svensk produktion. Vi diskuterar istället möjligheten att skatten läggs direkt på konsumtionen, och det finns inga skäl att tro att detta skulle drabba den svenska produktionen hårdare än importen.

Vi ser gärna en bredare diskussion om maten, jordbruket och miljön. Men att försöka dribbla bort fakta som Land Lantbruk gör är ingen bra start för ett sådant samtal.

Fredrik Hedenus, fil dr energi och miljö, Chalmers

David Bryngelsson, fil dr energi och miljö, Chalmers

Jörgen Larsson, fil dr sociologi, Chalmers

Till toppen