Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 augusti 2021

Landsbygden behöver en stark räddningstjänst

Om landsbygden ska vara en attraktiv boendemiljö och det ska gå att skapa sig en livskraftig försörjning där får inte tryggheten hotas. Därför protesterar LRFs kommungrupp mot förslaget om att skära ned Räddningstjänsten utanför Örnsköldsvik.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Nedskärningar i Räddningstjänsten väcker stark oro på landsbygden utanför Örnsköldsvik.
Nedskärningar i Räddningstjänsten väcker stark oro på landsbygden utanför Örnsköldsvik.

Kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun har lagt ett förslag om att minska personalstyrkan vid Räddningstjänsten i Mo, Sidensjö, Trehörningsjö, Gideå och Björna. De föreslagna ändringarna väcker stor oro bland oss som bor och verkar utanför Örnsköldsviks centralort. Det är allmänt känt att en kort inställelsetid är avgörande för utgången av de flesta allvarliga olyckor. En god lokalkännedom och lokal närvaro säkerställer kortare inställelsetider, vilket kan vara det som avgör utgången av en livräddande insats och förhindrar stora förödande skador på enskild egendom.

Nedskärningarna enligt kommunstyrelsens förslag slår hårt mot Sidensjö, Trehörningsjö, Gideå och Björna där det blir kraftigt försämrad beredskap. Den förslagna minskade bemanningen gör det på vissa håll omöjligt att utföra olika insatser av säkerhetsskäl.

Vi är positiva till en förstärkning av Räddningstjänsten i centrala Örnsköldsvik, men det får inte ske på bekostnad av tryggheten för boende och verksamma på landsbygden. Vi är helt övertygade om att förslaget på längre sikt kommer att leda till mätbara försämringar, men att det på såväl kort som lång sikt leder till en markant ökad otrygghet bland boende och verksamma på landsbygden.

Förslaget visar inte på några betydande ekonomiska besparingar utan verkar istället kunna leda till ökade utgifter, varför det omgående borde avslås.

Vi är övertygad om att Örnsköldsviks landsbygd, med dess unika boendemiljöer och många möjligheter att skapa livskraftig försörjning, bär på lösningar till en omställning till ett hållbart fossiloberoende samhälle. Landsbygden har potentialen att både behålla och locka människor att flytta till kommunen. Det vittnar inte minst den stora tillströmningen av turister som varit under pandemin, där många nya människor fått upp ögonen för Örnsköldsvik med omnejd.

Ska vi alla lyckas nå målen om att vara en kommun i världsklass så är det inte rätt väg att skära ner i basala trygghetsskapande samhällstjänster. Avslå förslaget om nedskärningar!

Josefin Larserud,

ordförande i LRFs kommungrupp i Örnsköldsvik

LÄS MER: På fel sida gränsenLÄS MER: Har du inbrottssäkrat gården inför jul?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen