Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 oktober 2014

Låt inte guldet bli till sand

Två veckor före höstens val lovprisade Stefan Löfven våra skogar som "Sveriges gröna guld" vilket givetvis gladde oss skogsägare. I utspelet talades om miljardsatsningar och 25 000 nya jobb. I regeringsförklaringen en dryg månad senare är det svårt att hitta samma offensiva skogsanslag. Från skogsägarrörelsen är vår uppmaning till statsministern därför - låt inte guldet bli till sand!

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är glädjande att det i regeringsförklaringen tydligt markeras att landsbygdens näringsliv ska utvecklas. Satsningar på infrastruktur, bredband och service gagnar även oss skogsägare. Men medan regeringen ger till landsbygden med den ena handen tar man med den andra. Beskattning av avstånd, i regeringsförklaringen kallad vägslitageavgift, slår hårt mot landsbygden och dess näringsliv. Skogen växer där den växer, spridd över hela landet, och det är stora volymer skogsråvara och förädlade produkter som ska fraktas lång väg.

Klimatfrågan är, som mycket riktigt påpekas i regeringsförklaringen, en ödesfråga. Vi skogsägare bidrar gärna till lösningen genom ett aktivt skogsbruk där god skogstillväxt tar upp stora mängder koldioxid och skogsråvaran sedan kan ersätta fossila och andra resurskrävande material. Vi hoppas förstås att det ökade bostadsbyggande som aviseras också innebär ökat träbyggande. Vi ser också stora möjligheter för skogsråvaran i den nya gröna teknik som omtalas i texten.

Regeringen har höga ambitioner för omställningen till förnybar energi vilket är bra. Havsbaserad vindkraft och solkraft nämns i regeringsförklaringen, men glöm inte att vår absolut största solfångare är skogen som täcker över hälften av landets yta. Med hjälp av den finessrika fotosyntesen omvandlas där gigantiska mängder solenergi och lagras i träden. Ge långsiktiga spelregler för avancerade biodrivmedel från skogen så kommer vi en god bit på vägen mot det fossilfria samhället.

Landsbygdsdepartementet flyttas in i Näringsdepartementet. Vi tolkar det som ett erkännande av att de gröna näringarna, bland andra skogsbruket, ses som en viktig del av näringslivet. Att vara skogsägare är att vara skogsföretagare och vi vill bli behandlade därefter. Det innebär bland annat att delar av vår produktionsapparat inte får tas ur drift utan full kompensation. Den frågan blir extra viktig nu när det i regeringsförklaringen påbjuds att fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen.

Vi saknar skogen som jobbskapare i regeringsförklaringen. Vart tog de 25 000 jobben vägen? Ligger de gömda mellan raderna tillsammans med det nationella skogsprogrammet som vi inte heller kunde hitta? Vi vill se ett skogsprogram som tar ett helhetsgrepp på skogens olika värden och dess värdekedjor ända från kotte till konsument. Med ett brett engagemang från olika aktörer och uppbackning från regeringen kan det nationella skogsprogrammet bli den arena där Sveriges gröna guld utvecklas till ett riktigt guldägg för landet.

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna

Till toppen