Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 januari 2014

LRF: Dags att ompröva gmo-friheten

För svensk animalieproduktion är det viktigt att ha en helhetssyn på våra foder. Vi kan inte enbart fokusera på om odlingen är GMO-fri eller inte, utan också på om den är hållbar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Historiskt sett har vi använt och använder än i dag GMO-fri soja. Men under de omständigheter som nu gäller, med en kraftig höjning av priset på den GMO-fria sojan, är det min uppfattning att det inte längre är möjligt att generellt behålla den positionen. Det har också varit svårt att få ut ett mervärde i marknaden för vår GMO-fria position.

Svensk animalieproduktion har mer eller mindre stora kostnadsnackdelar gentemot våra konkurrentländer. Det handlar om politiska men även självpåtagna krav som belastar bonden på gården.

Marknadsaktörerna har det stora ansvaret att förändra den här situationen. Det måste till en förändring där man framhåller en hållbart certifierad sojaproduktion som det viktigaste, och inte om det är en GMO-fri odling. Enligt tillgänglig forskning är det, ur hållbarhetssynpunkt, ingen tydlig skillnad på odling av GMO-soja respektive GMO-fria sojaprodukter på den sojaproducerande gården. Det handlar snarare om hur sojan har producerats, något som vi kan och bör påverka genom att arbeta för en hållbarhetscertifierad produktion.

Om producenter eller marknadsaktörer vill eller ser en möjlighet att få ut det merpris som krävs för att ha GMO-fria foderråvaror, så ska det naturligtvis vara möjligt.

Det framförs ibland i debatten att användning av GMO-soja innebär att vi bejakar de stora kemi- och växtförädlingsföretagens dominans. För att gynna mångfald och hög innovation i växtförädlingen arbetar LRF för att politik och lagstiftning ändras så att universitet och små företag kan utveckla nya egenskaper och säkra sorter som bidrar till en mer hållbar utveckling och bättre konkurrenskraft. Det här tror jag är betydligt viktigare än om vi med vår internationellt sett lilla animalieproduktion väljer att generellt fortsätta med GMO-fri soja.

Egentligen borde det inte vara något problem att ändra positionen, då det redan idag finns väldigt många livsmedel ute i butikerna där råvaran kommer från andra länder där GMO-soja används.

Thomas Magnusson,

Vice ordförande LRF: s förbundsstyrelse

Till toppen