Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 mars 2015

Mångfald i skogen ger styrka

Jämställdhet, mångfald och alla personers lika värde aktualiserades när den internationella kvinnodagen nyligen firades. För oss på Norrskog är detta inte tomma ord som lyfts fram en gång per år.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Istället för att prata gör vi verkstad, och har redan nått en bra bit på vägen. Vår ambition är tydlig – mångfald är ett konkurrensmedel!

Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett bra år för Norrskog. Vi har slagit en rad rekord i vår verksamhet, och hjälpte våra medlemmar att ta hand om de stora stormskadorna på bra sätt.

Vår förmåga att hantera en turbulent värld förbättras steg för steg. En mångfald av utmaningar och förväntningar kan bara mötas av mångfald också när det gäller hur våra medarbetare ser ut.

Nu har den internationella kvinnodagen firats, och då är det roligt att se att vår strävan lett till en positiv utveckling i vår organisation. I den så kallade Allbrightrapporten, som publicerar utvecklingen för kvinnor i börsnoterade företag, krävs att bolagen har jämställd representation i ledningsgruppen, det vill säga uppfyller 60/40-principen, för att förtjäna en plats på vita listan.

Idag är 40 procent av vår företagsledning, 30 procent av styrelsen och 21 procent av våra medarbetare kvinnor. Vi har en bra bit kvar, men jämfört med andra skogliga företag, börsbolag och många andra större verksamheter har vi kommit långt!

Men vi vet också att mångfald handlar om mycket mer än manligt och kvinnligt. För att vi ska lyckas krävs också en mångfald av kompetenser, personligheter, åldrar och andra faktorer som påverkar oss som människor. Norrskog arbetar aktivt med dessa frågor och även där ser vi att utvecklingen går åt rätt håll.

Vår uttalade ambition är att alltid anställa den sökande som kommer att lösa arbetsuppgifterna på det bästa sättet. Därigenom blir organisationen allt mer varierad i sin sammansättning. (Det vore ju märkligt om de lämpligaste personerna alltid skulle vara män i samma ålder med samma utbildning och samma fritidsintressen!)

Vi har inte råd att gå förbi värdefulla talanger och egenskaper som finns hos de grupper som traditionellt sett sällan har fått chansen i skogsindustrin! Det tror jag gäller för alla organisationer i vår del av Sverige som ligger långt ifrån de gynnade storstadsregionerna.

Janne Björck, VD, Norrskog

Till toppen