Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 23 november 2012

Matlandet behöver en affärsplan

Svenskt lantbruk tappar mark och trots att marknaden växer så tappar vi marknadsandelar. Prisbildningen på den globala marknaden varierar efter tillgång och efterfrågan och få lantbruksföretag har möjlighet att bygga upp reserver under goda tider för att möta de sämre perioderna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi har stiftat lagar som fördyrar vår produktion och vi är många som trodde att de också innebar ett mervärde på marknaden, men mervärden skapas inte av lagar, de skapas av att kunden upplever att det verkligen finns ett mervärde.

Nu behövs en affärsplan för Matlandet Sverige, en gemensam samling näring och politik för att svenskt lantbruk ska kunna återta förlorade marknadsandelar med fokus på produktutveckling/marknadsföring och kostnadsnivå/konkurrenskraft.

Vi måste få ett kostnadsläge för svenskt lantbruk som gör att vi blir mera likställda med vår omvärld. Kostnaden för anställda, dieselskatten, jordbrukspolitiken, generationsskiften, skattesystemet, den offentliga maten är bara några exempel på där vår egen politik kan påverka i positiv riktning. Minskning av regelkrångel och en ändrad attityd från kontrollerande till utvecklande hos våra myndigheter samt en ändrad attityd från bevarande till utvecklande hos politiken och samhället i övrigt är andra viktiga faktorer för att vi ska få en positiv utveckling.

Den fördyring som vår lagstiftning medför gentemot omvärlden måste ses över och om den inte kan ändras så ge näringen kompensation som kan användas till ersättning för fördyringarna eller till nationella resurser för marknadsföring av det svenska mervärdet så att marknaden kan ge oss mera i slutänden.

Vi måste utnyttja våra starka sidor i lantbruksföretaget Sverige och arbeta aktivt med de svaga delarna. Kunna ompröva koncept som inte håller och utveckla nya efter marknadens efterfrågan.

Det är vi som måste anpassa oss till omvärlden och vad kunderna efterfrågar. Tror vi något annat så kommer kon att dö medan gräset växer.

Dag Rogne, ordförande LRF Värmland

Till toppen