Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 22 april 2019

Måttet är rågat – försvara köttproduktionen, LRF!

Det pågår en kampanj i media mot kött, särskilt nötkött, och för vegetariska alternativ. Vi upplever att LRF undviker att ta ställning i köttfrågan för att man inte vill stöta sig med potentiella kunder som vegetarianer och veganer, skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Debattörerna vill att LRF står upp för köttproduktionen.
Debattörerna vill att LRF står upp för köttproduktionen.

Det pågår en oupphörlig kampanj i media mot kött, och då särskilt nötkött, och för vegetariska alternativ. En kampanj som ofta använder sig av snedvridna, ibland rentav felaktiga, argument utan hänsyn till helheten. Denna negativa inställning till köttproduktion genomsyrar tyvärr inte bara media, utan återfinns även hos tjänstemän inom myndigheter med makt över lantbruket. Tyvärr noterar vi den också inom LRF och LRF Media, som hakar på trenderna med vegetariskt och klimatsmart. Istället för att skuldbelägga nötkreaturen bör man erkänna att det är vi människor som är grundproblemet.

Att välja vad man vill äta eller inte är självklart varje enskild människas rättighet, men att kollektivt ofrivilligt påtvingas en vegetarisk kosthållning bryter definitiv mot våra demokratiska rättigheter.

På senare tid har smutskastningen av köttproduktionen även tagit sig uttryck i konkreta hot och aktioner mot enskilda producenter, ett växande problem som uppmärksammats tidigare i år, då LRF gjorde ett bra jobb. Angrepp på köttproducenter är inte bara ett hot mot enskilda eller branschen i sig, utan i förlängningen även ett angrepp på äganderätten och andra demokratiska rättigheter.

Allt detta gör att man som köttproducent känner sig uppgiven. Att arbeta nästan gratis för att föda människor som samtidigt tror att man utgör det största hotet mot mänskligheten och planetens framtid är ingen strålande bas för framtida rekrytering.

LRF efterlyser i den pågående kampanjen Framtidens folkrörelse tips på hur LRF kan bli en starkare organisation. Börja med att tillvarata intressena för de medlemmar vi redan har! Vi upplever att LRF undviker att ta ställning i köttfrågan för att man inte vill stöta sig med potentiella kunder som vegetarianer och veganer. Men man kan inte göra alla nöjda. De flesta som köper vegetabiliska livsmedel är fortfarande köttätare. När vår egen organisation verkar ha fallit offer för den politiska korrekthetens klimathets och veganhysteri känner vi att måttet är rågat.

Vi kräver därför att LRF vågar ta tydligare ställning i dessa obekväma frågor. Sluta vända kappan efter vinden och stå upp för våra köttproducerande medlemmar! LRF Media ska inte delta i den pågående kampanjen mot kött, utan ska i stället arbeta för att oberoende vetenskapliga rön gällande köttproduktionens klimat- och miljöpåverkan når ut till allmänhet och politiker.

LRF ska arbeta för att personer som av etiska skäl väljer att inte äta kött inte ska tillåtas ha maktpositioner på myndigheter som beslutar om livsmedelsproduktion, till exempel Livsmedelsverket eller Jordbruksverket, eller arbeta som djurskyddskontrollanter på länsstyrelserna.

Styrelsen

Munka-Ljungby/Källna/Tåssjö

LRF-avdelning

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen