Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 23 juli 2019

Max: Det är inte sant att vi har ersatt svensk djuruppfödning med soja

Arne Lindström har fått uppfattningen att Max avser att ”ersätta kött med vegetabilier”. Jag beklagar att slutsatsen felaktigt har dragits. Vi tror att samarbete är lösningen på klimatfrågan, skriver Kaj Török, hållbarhetschef för Max Burgers, som därför bjuder in Arne Lindström till lunch för att diskutera frågan.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burgers.
Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burgers. FOTO: Max

Arne Lindström två gånger delat med sig av sin uppfattning om Max hållbarhetsarbete och satsningen om att öka andelen vegetariska måltider. I sitt senaste svar som publicerades den 16 juli framför Arne Lindström att Max inte har bemött hans kritik. Därför vill jag som hållbarhetschef ta tillfället att bemöta hans påståenden och jag hoppas kunna räta ut några frågetecken.

Arne Lindström har dessvärre fått uppfattningen om att Max avser att ”ersätta kött med vegetabilier” och han refererar till att det är något jag skulle ha uttryckt. Jag vet inte vad Arne Lindström baserar det uttalandet på, för så vitt jag vet har jag aldrig sagt det och jag står inte bakom det. Jag beklagar att slutsatsen felaktigt har dragits.

Som Richard och Christoffer Bergfors svarade den 2 juli har Max inga planer på att sluta med nötkött. Däremot har vi sedan två år varit tydliga med målet att öka andelen sålda måltider med kyckling, fisk, lakto-ovo-vegetariska och helt växtbaserade måltider till minst 50 procent. Målet är att erbjuda våra gäster en ökad valfrihet med en bred meny av goda burgare med låg klimatpåverkan. Om vi når målet har vi minskat vår klimatpåverkan med 30 procent på sju år (2015-2022). Det är den takt av utsläppsminskning som det internationella klimatavtalet från Paris kräver.

Max har låtit beräkna utsläppen av växthusgaser på våra ingredienser enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol. Denna standard baseras på de senaste vetenskapliga rönen från FNs Klimatpanel, IPCC, om olika aktiviteters klimatpåverkan. Det är där fastlagt hur nötköttets klimatpåverkan i hela dess livscykel ska beräknas. Våra beräkningar har sedan även granskats av tredje part för att minimera risken för felräkning. Analysen visar att nötkött står för 53 procent av vår totala miljöpåverkan. Vi ser att vi är en del av klimatproblemet och vi vill vara en del av lösningen. När vi följer standarder för livscykelanalyser får till exempel soja mindre än en tiondel av klimatpåverkan från samma mängd svenskt nötkött.

Arne Lindström skriver att Max ”… väljer att ersätta en klimatsmart svensk djuruppfödning som också bidrar till vår biologiska mångfald, och de ersätter den med själva symbolen för monokultur – soja.”

Att kalla svensk djuruppfödning för klimatsmart i absoluta termer överensstämmer inte med klimatforskningen. Det är sant att svensk djuruppfödning har betydligt lägre klimatpåverkan än det internationella genomsnittet. Här har svenska lantbrukare gjort ett fantastiskt jobb under många år och det är en av många anledningar till att Max, som enda rikstäckande burgarkedja, har valt att bara servera svenskt nötkött, kyckling och bacon. Trots det är det missvisande att säga att nötkött är klimatsmart, oavsett vilket land det kommer från när nötkött har en betydligt högre klimatpåverkan än till exempel kyckling, fisk och råvaror från växtriket, som till exempel soja.

Att sojaodlingar bidrar till monokultur är sant, men även produktion av spannmål för utfordring av djur sker till stor del i monokulturer. Det är dock inte sant att vi har ersatt svensk djuruppfödning med soja. Vi har ett fortsatt stort utbud med burgare av svenskt nötkött, kyckling och bacon. Sedan 2016 har vi utökat menyn, inte ersatt, med lakto-ovo-vegetariska och växtbaserade måltider.

Arne Lindström skriver också att kons klimatutsläpp är ”noll!”. Varken de globala standarderna eller vetenskaplig forskning bekräftar det. Inte ens om vi räknar in kolbindningen i mark, som i dag inte ingår i Greenhouse Gas Protocol, kommer utsläppen ned till noll. Den färska forskningsstudien ”Kor och klimat” från SLU (Elin Röös, 2019) påvisar: ”Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, till exempel kor, får och getter, kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där djurens foder odlas? Det kortfattade svaret är: På global och nationell (svensk) nivå är svaret ganska entydigt nej.”

Svenskt jordbruk har i jämförelse med jordbruk internationellt sett kommit långt i sitt miljöarbete, men livsmedelsproduktionen både i Sverige och i resten av världen måste fortsätta förbättras för att vi ska kunna undvika de mycket svåra klimatförändringarna vi är på väg mot. Vi tror att samarbete är vägen fram för att utveckla lösningar på klimatfrågan som enligt FN är det största systematiska hotet mot mänskligheten.

Som en del i det, vill jag till bjuda in Arne Lindström till fortsatt samtal kring de här viktiga frågorna. Jag hoppas att få göra det över en lunch. Jag vet en restaurang som inte bara serverar kött, men det kött som serveras är alltid från Sverige.

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef, Max Burgers

Relaterade artiklar

Till toppen