Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 25 september 2015

Miljösmart produktion ökar lantbrukets vinst

Skribenterna efterlyser samsyn på hur vi ska kunna producera mer miljösmart mat.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: GUN PERSSON LJUSNE

Ett starkt svenskt lantbruk är viktigt för att det ger oss mat, men det är även viktigt för naturen och för att det ger jobb och utveckling på landsbygden. Men jordbruket står inför stora utmaningar – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Just nu pressas svenskt lantbruk ekonomiskt, samtidigt som mat och dess ursprung är mer populärt än någonsin. Mat med tydliga mervärden efterfrågas av allt fler. Det är en chans som svenskt lantbruk inte får missa.

Svenskt lantbruk kan bli världsbäst på miljösmart mat. Vi har kunniga lantbrukare, god tillgång på mark och vatten och ett klimat som håller nere trycket från skadegörare.

Vad är miljösmart mat? Framtidens jordbruk måste rymmas inom ramen för vad ekosystemen tål. Välmående ekosystem är grunden för hela vår välfärd. Idag är inget odlingssystem hållbart i längden. Flera problem kvarstår att lösa, till exempel långsiktig växtnäringsförsörjning, beroendet av fossil energi och växtskydd som inte äventyrar biologisk mångfald och dricksvatten.

Olika aktörer har olika syn på vägen dit och det är inte särskilt konstigt. Men det är viktigt att vi rör oss åt samma håll.

Lantmännen jobbar för att miljöanpassa det svenska jordbruket på affärsmässiga grunder. I höst blir Lantmännens spannmålsråvara 20 procent klimatsmartare genom odlingsmetoden ”Klimat & Natur”. Och under hösten görs även en satsning för att knyta ihop ekologiskt och ursprung på ett tydligare sätt. Ekologiskt är en viktig del i Lantmännens arbete med hållbar affärsutveckling.

Naturskyddsföreningen ser jordbruket som en nyckel i den hållbara utvecklingen. Ekologisk produktion är bra för både miljön och ekonomin. Det förser en växande marknad med svensk mat med mervärden och bidrar tydligt till ökad biologisk mångfald och miljömålet” Giftfri miljö”. Men eftersom mer än 80 procent av jordbruket fortfarande är konventionellt är det, utöver omställning till mer ekologiskt, även viktigt med initiativ som miljöanpassar konventionellt lantbruk.

Efterfrågan på ekomat i butikerna ökar mycket snabbare än produktionen och allt fler konsumenter visar att de är beredda att betala för fler mervärden. Det är en efterlängtad utveckling som inte bara kan ge miljövinster utan också bättre lönsamhet för lantbruket.

Intresset för både ekomat och mer hållbar konventionell produktion måste tas tillvara av svenskt lantbruk. För vår gemensamma övertygelse är att både svensk natur och svenskt lantbruk blir rikare ju fler mervärden och ju högre förädlingsgrad vi lyckas åstadkomma. Det ger fler arbetstillfällen och ett öppet, rikt och levande landskap. Och det viktigaste steget nu att underlätta för fler lantbrukare att göra affärer på miljösmart mat.

Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen

Bengt-Olov Gunnarson, Ordförande Lantmännen

Till toppen