Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 6 november 2009

Mjölk- och köttproduktion basen för landsbygden

I ett öppet brev för ett antal veckor sedan efterlyste vi en vision för svenskt jordbruk av våra politiker. Vårt öppna brev har mötts av blandade reaktioner. Jordbruksministern har indirekt i en intervju avfärdat det hela med att vi inte behöver sovjetiska femårsplaner.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tyvärr verkar det som om han inte förstått frågan. Vårt erbjudande till samhället är att vi förutom livsmedel också levererar nyttigheter som samhället efterfrågar. För att jordbruksministerns vision Matlandet Sverige skall vara möjlig krävs också en politik för primärproduktionen som möjliggör en lönsam produktion på gårdsnivå av råvaror.
Hur ser då vår vision ut för jordbruket? Vi anser att det behövs en stark primärproduktion
med både växtodlings- och animalieproducenter för att få tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft på landsbygden. En stark primärproduktion behövs för att kunna behålla
en infrastruktur som kan förse oss med insatsvaror, ta hand om våra produkter, tillhandahålla rådgivning och tjänster.

## Basen för landsbygden

Speciellt i de områden vi representerar är mjölk- och köttproduktion motorn och basen för landsbygden. Utan denna produktion blir det omöjligt att uppnå de miljökvalitetsmål som
samhället satt upp. Betande djur är en förutsättning för det öppna landskapet och biologisk mångfald men ger också indirekt förutsättningar för exempelvis turism.
Det behövs tillväxt i produktionen annars riskerar vi att bli utan slakterier och mejerier. Att bara förlita sig på småskalig produktion torde inte vara möjligt. Vi behöver även de stora aktörerna på mejeri- och slaktsidan. I dag pratas det mycket om det småskaliga, men vi får
inte negligera den vanliga produktionen, inklusive ekologiskt, som tillsammans svarar för
långt mer än 95 procent av volymerna.
För skogen finns det en uttalad målsättning om ökad tillväxt. Det behövs en motsvarande för jordbruket. En målsättning och vision som gör att vi kan öka i stället för att hela tiden minska produktionen.

## Politik som stimulerar

I botten behöver vi naturligtvis också en politik som stimulerar och underlättar det generella
företagandet och inte ger oss nackdelar gentemot utländska konkurrenter. Därutöver behöver våra områden uppleva att det finns en tydlighet om behovet och vikten av ett jordbruk som ska producera råvara till livsmedelsindustrin men också bidra med energiråvara och till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Den här tydligheten är just det som våra medlemmar saknat, en tydlighet i frågan skulle bidra till en framtidstro och mod att satsa för framtiden.

**Ulf Isacson**, Ordförande LRF Dalarna

**Michael Bäckström**, Ordförande LRF Jönköping

Till toppen