Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 23 juni 2016

Naturskyddsföreningen agerar som en myndighet

Med facit i hand och en massa arbetstid nedlagd och naturligtvis ny bra kunskap i min ryggsäck så är min slutavverkning klar och virket är utkört. Allt började med att Naturskyddsföreningen, SNF, gjorde en inventering av min slutavverkning.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I ett mejl adresserat till mig, min inspektor, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen fick vi en bifogad fil som innehåller ett förslag till nyckelbiotopsinventering i ärende A 45549-2015.

Man ber oss också att bekräfta att vi mottagit deras skrivelse, samt returnera aktuellt diarienummer. Det står även att då ärendet omfattas av sexveckorsregeln vid avverkningsanmälningar ser vi gärna att det behandlas skyndsamt. Intresseorganisationens mejl kändes som en myndighetskontroll. Flera frågor fyllde mitt huvud. Vart tog dialogen vägen? Var kommer detta från – det var ju vår statliga myndighet som skulle granska och pröva min anmälan?

Så här i efterhand så ångrar jag att jag inte skrivit ner all hänsyn alla berörda skulle ta i min slutavverkningsanmälan, för att synliggöra mina tankar om bland annat kantzoner, lågor, evighetsträd och högstubbar. Då kanske SNF hade knackat på min dörr innan de gick in i mitt kök?

Jag är skogsägare, jag älskar min skog, jag driver den med frihet under ansvar. Jag har frivilligt och utan ersättning avsatt 15 procent av min produktiva skog för naturvård. Jag brinner också för landsbygdens överlevnad. Vi som bor och lever här måste ha förutsättningar att tjäna pengar för att kunna fortsätta bo kvar och driva våra skogliga företag, naturligtvis med stor hänsyn till de jämställda produktionsmål och miljömål som finns uppsatta. Poängen med att det är till Skogsstyrelsen man som skogsägare ska skicka avverkningsanmälningen är att myndigheten gör en avvägning mellan både produktions- och miljöaspekterna i mitt skogsbruk. Om vi gör den avvägningen på ett klokt sätt kan vi ha en levande landsbygd och tillverka klimatsmarta produkter av vårt virke samtidigt som vi värnar naturvärdena i skogen.

Camilla Logarn, ordförande i Tingsryd/Linneryds skogsbruksområde i Södra skogsägarna

Till toppen