Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 april 2014

Naturskyddsföreningen är en toppsstyrd vargdyrkarsekt

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bland 200 000 medlemmar måste finnas många som vet vad rovdjuren ställer till i allt större delar av landet. De kan troligen också räkna ut vad som kommer att ske om vargstammen får fortsätta att växa i nuvarande takt. Värnarorganisationerna talar på olika sätt om att de ser som sin allt överskuggande uppgift att verka för att låta rovdjuren ta över landsbygden. Men när Naturskyddsföreningen strävar mot samma mål innebär det att föreningens namn är falsk varubeteckning.

Vargen kanske kan få leva fritt i begränsad omfattning om inte de som tror sig vara dess vänner förstör alla möjligheter genom att regelmässigt stoppa varje försök att begränsa populationen. Rovdjursentusiasterna har snart åstadkommit en situation där det blir nödvändigt att ta livet av hundratals vargar varje år för att nå någon form av balans mellan rovdjur och människa. Ryssland borde vara ett avskräckande exempel. Där måste man nu avliva flera tusen vargar sedan förhållandena i vissa regioner blivit omöjliga att hantera.

Naturskyddsföreningen har starkt bidragit till att försämra livsvillkoren för många människor i vargbältet. Det finns några medlemmar som både är medvetna om eländet och försöker göra något åt det. De övriga skyddar kanske naturen i andra avseenden men är antingen ovetande om vargproblemet eller så övertygade om rovdjurens rätt att härska på landsbygden att de vägrar se hur människorna drabbas.

I Art- och habitatsdirektivets portalparagraf står att rovdjursförvaltningen ska ske i samråd med dem som lever bland rovdjuren. Det vore en god idé att stödja direktivet i stället för att sabotera varje försök att följa det. De medlemmar som står för klokskapen borde på några års sikt kunna styra om Naturskyddsföreningens verksamhet så att den i någon mån motsvarar vad namnet förpliktigar till.

Föreningen har allt mer kommit att framstå som en asfaltbaserad, toppstyrd vargdyrkarsekt som vid sidan av WWF, Rovdjursföreningen, Nordulv med flera, står i främsta linjen i kampen för vargens rätt att ta över landskapet från de människor som lever där. Men även den som saknar medkänsla med människor som inte vågar låta sina barn leka utomhus eller som hittar sina får eller hundar sönderslitna borde kunna fundera lite över de groteska kostnader verksamheten kommer att medföra.

De ytterst ansvariga, våra folkvalda politiker, hukar tyst och ängsligt bakom valda delar av ett EU-direktiv, när det gäller ett projekt som förmodligen kan bli dyrare än Öresundsbron om inte plötsligt påkommet politiskt mod eller till exempel rävskabb sätter stopp för utvecklingen innan dess.

Utan jakt fördubblas vargstammen på 6-7 år. Det innebär att vi har sådär 2 000 hungriga vargar om 12-15 år.

Göte Lindgren

Före detta fårbonde, Uppsala

Till toppen