Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 9 maj 2014

Nya tillstånd slår hårt mot små företag

I dag finns över 2 000 vattenkraftverk och de flesta är mycket små. I december 2013 lade Vattenverksamhetsutredningen (Vvu) ett förslag om att begära omprövning av alla vattenkraftverk med äldre tillstånd.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det skulle skapa en bättre tillämpning av miljöbalken. De små etablerade vattenkraftsproducenterna, som själva ska stå för ansökningskostnaderna, är de stora förlorarna.

Baserat på resultat från forskningsprojektet NyEl vill vi hävda att Vvu exkluderar tre centrala perspektiv i sin utredning, vilket får stora konsekvenser för de små vattenkraftsproducenterna.

För det första saknar Vvu ett aktörsperspektiv. Vattenkraftsbranschen består av en mångfald företag med olika förutsättningar. Över 80 procent av anläggningarna är småskaliga (mindre än 1,5 MW installerad effekt) och drivs företrädesvis av privatpersoner, ekonomiska föreningar och små företag. Tillståndsförfarandet är komplicerat och dyrt och beräknas, enligt Vvus egna uppgifter, till 400 000, lågt räknat, enbart i första instans. Det står inte i proportion till de mindre aktörernas intäkter. Enligt våra beräkningar producerar de allra minsta anläggningarna (upp till 100 kW) i genomsnitt 182 MWh per år. För en sådan producent skulle det ta mer än 25 år att räkna hem kostnaden för ansökningsprocessen.

För det andra saknar VVu ett produktionsperspektiv. Vattenkraften är en viktig klimatneutral och förnybar energikälla. Ur den synvinkeln är det olyckligt att en omprövning av befintliga verk blir så dyr och komplicerad att den riskerar att leda till minskad vattenkraftsproduktion. Enligt utredningens egna beräkningar producerar de småskaliga anläggningarna totalt 1,7 TWh, vilket motsvarar över 300 stora vindkraftverk. Går utredningens förslag igenom måste miljöpåverkan av den el som kommer att produceras istället vägas mot miljönyttan av en omprövning av tillstånden.

För det tredje saknar VVu ett mångfaldsperspektiv. Åtta stora elproduktionsbolag producerar den övervägande delen av vattenkraften. Trots det är de andra producenterna viktiga för branschen. Små aktörer har ofta en annan huvudsyssla som också hotas. Dessutom hotas andra värden, såsom kulturarv och småskalighet. Utredningens argument att förslaget skulle förbättra konkurrensen inom vattenkraftsbranschen vill vi bestämt avvisa.

För att sammanfatta är det mycket tveksamt om utredningens förslag kan anses vara samhällsekonomiskt effektivt. Vi frågar oss om miljövärden verkligen måste ställas mot de små vattenkraftsaktörerna. Går det inte att ta fram ett system där de små aktörerna inte behöver bära hela kostnaden för ett nytt tillståndsförfarande?

Vi önskar att utredningen vill tänka om och formulera hur den ser på vattenkraftsbranschens framtid. Det perspektiv som utredningen företräder stödjer ett system med ett fåtal mycket stora aktörer, men knappast småskalighet, mångfald eller konkurrens.

Johanna Nählinder

Anna Bergek

Ingrid Mignon, Linköpings universitet

Till toppen