Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 16 mars 2017

Oansvarigt att inte beakta skaderiskerna

Att inte ta hänsyn till skaderisken vid långa omloppstider på god granmark är oansvarigt. Det skriver Magnus Berg, medlemschef Södra, i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Marie Henningsson

Några korta kommentarer till de frågor Jan Falck tar upp i sin debattartikel i Skogsland. Vi börjar med det självklara: Södra ska naturligtvis ge medlemmarna individuellt anpassad rådgivning kring skogsskötsel – men beslutet om olika åtgärder ligger alltid hos skogsägaren.

Falck är kritisk till att Södra för ett antal år sedan, baserat på bland annat erfarenheterna från stormarna Gudrun och Per, sänkte de rekommenderade slutavverkningsåldrarna. Bakgrunden är att tidigare rekommendationer helt enkelt inte tog tillräcklig hänsyn till olika risker som storm, rotröta och insektsangrepp. Det är ett stort kapital som exponeras för risk om man överhåller skog. Tvärt emot Falck tycker jag att det är självklart att vi måste vara beredda att ompröva olika rekommendationer baserat på nya förutsättningar och kunskaper. Notabelt är att mer än hälften av Skogsfakultetens försöksytor med gran (de så kallade GG-försöken) i Götaland skadades så svårt av stormarna Gudrun och Per att de fick avvecklas. Att inte ta hänsyn till skaderisken vid långa omloppstider på god granmark är således oansvarigt.

När det gäller skogsägarens ekonomi kan man öka avkastningen på skogsgården genom att byta ut gammal skog, med hög risk och låg förräntning, mot en ny skogsgeneration med nytt och bättre plantmaterial. Värt att notera är att våra rekommendationer för slutavverkningstidpunkt ligger 10-20 år över skogsvårdslagstiftningens lägsta slutavverkningsåldrar. Den dramatiska bild av omställning som Falck målar upp känns därför överdriven.

Falck är orolig för att virkesmarknaden ska försämras genom att industrin inte kan ta emot det virke som kommer ut från skogen vid en övergång till lägre slutavverkningsålder. Jag ser inte den faran. Götaland är ett införselområde för timmer och även för fiber. Tillsammans har våra medlemmar också tagit ansvar för att skapa avsättning för sitt virke genom stora investeringar i både sågverk och massabruk.

Magnus Berg

Medlemschef Södra

LÄS MER: "Ett riktigt dåligt råd från Södra"

Till toppen