Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 30 november 2017

Otydlighet om glyfosat hotar svenskt jordbruk

Regeringens otydlighet i frågan om växtskydd har tyvärr skapat stor osäkerhet om förutsättningarna framöver. Det skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. I Sverige finns i praktiken inga alternativ till glyfosat, varför dess tillåtlighet måste betraktas som avgörande för att överhuvudtaget kunna bedriva växtodling här. Ett förbud skulle få mycket allvarliga konsekvenser.

Frågan om huruvida glyfosat ska vara tillåtet att använda framöver har varit föremål för förhandlingar i EU under en tid. Den svenska positionen har hittills varit att beslut i den här typen av frågor ska baseras på vetenskapliga slutsatser.

EUs kemikaliemyndighet (Echa) har i ett utlåtande slagit fast att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för att klassa glyfosat som cancerframkallande. Även FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har i olika rapporter dragit slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande.

Trots detta röstade Sverige nej till en förlängning av tillståndet i tio år i den indikativa omröstning som hölls 25 oktober. Vid den indikativa omröstningen den 9 november, samt den slutliga omröstningen den 27 november, om en förlängning i fem år röstade Sverige dock ja.

Att Sverige röstat på två diametralt olika sätt, med samma vetenskapliga slutsatser som grund, är mycket märkligt och föga förtroendeingivande. Jag har tidigare KU-anmält miljöministern eftersom jag anser att hon medvetet har vilselett riksdagen med felaktiga besked om hur regeringen avsett agera.

När jag, i samband med den första omröstningen, ställde en fråga till miljöministern angående Sveriges ställningstagande fick jag följande svar:

”Regeringen anser att det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Regeringen anser det också viktigt att ett godkännande kan vinna bred acceptans bland medlemsstater och bland medborgarna. Det är viktigt att vi tar den oro som finns kring miljörisker kopplat till glyfosat på allvar. Samtidigt behöver lantbrukare få tid att ställa om till alternativa metoder.”

Miljöministerns svar är motsägelsefullt. Först skriver statsrådet att det är ”viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar”, sedan att det är viktigt att ta den ”oro som finns” på allvar. Men om oron är obefogad och saknar grund i de vetenskapliga bedömningar som har gjorts av ansvariga myndigheter är det svårt att förstå det beskedet.

Människor kan vara oroliga för både det ena och det andra och i stället för att bekräfta och förstärka obefogad oro vore det på sin plats att regeringen klargör att oron saknar stöd i de vetenskapliga bedömningar som har gjorts. ”Oron” motiverar inte heller olika slutsatser beroende på om det gäller tio år eller fem år, särskilt inte eftersom tillståndet kan dras tillbaka om nya vetenskapliga fakta framkommer.

Slutligen skriver miljöministern att lantbruket behöver ”få tid att ställa om till alternativa metoder”. Baserat på de vetenskapliga slutsatserna är det svårt att förstå på vilken grund regeringen förordar en sådan omställning.

Svensk växtodling behöver långsiktighet och tydlighet från regering och myndigheter om vilka spelregler som ska gälla framöver. Det är en förutsättning för att målen i livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion ska kunna nås.

Regeringens otydlighet i frågan om växtskydd har tyvärr skapat stor osäkerhet om förutsättningarna framöver. Att Sverige har gett helt olika besked under EU-förhandlingarna undergräver förtroendet och bidrar tyvärr till svårigheterna att hitta en lösning.

Regeringen borde rakryggat och konsekvent ha stått upp för de vetenskapliga slutsatserna under hela processen, i stället för att med dubbla besked äventyra hela den svenska växtodlingen.

Jonas Jacobsson Gjörtler

Riksdagsledamot (M)

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen