Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 januari 2014

Regelförenklingar och mindre subventioner får landsbygden att blomstra

Moderaterna vill ha en levande landsbygd där företag och besöksnäring blomstrar samtidigt som bönder kan leva på sitt jordbruk.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

För att uppnå detta behöver vi underlätta för bönders och landsbygdens företagande, genomföra regelförenklingar och minska hindren för konkurrens på den Svenska livsmedelsmarknaden.

Det är viktigt att se lantbrukare som företagare.  Under Alliansregeringens tid har vi arbetat för att svenska bönder ska kunna konkurrera på samma villkor som sina europeiska kollegor. Vi arbetar hårt för att övriga EU-länder höjer sina djurskyddsnivåer till svensk standard, vi har avskaffat handelsgödselskatten och vårt avskaffande av slakteriavgifter för småskaliga slakterier har lett till att det nu finns nära dubbelt så många.

Vi betonar också att svaret på en levande landsbygd med gynnsamma förutsättningar inte går genom subventioner utan genom att svenska lantbrukare kan få betalt för maten i butik. Vårt mål är att subventioner och skattefinansierat stöd till produktionen fasas ut och att priset för mat reflekteras av kostnaden för att producera densamma. Det är därför positivt att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken nu minskas med runt 10 procent.

Vi behöver fortsätta att minska hindren för konkurrens på den svenska livsmedelsmarknaden då mindre producenter i dag upplever höga trösklar för att kunna ta sig in på marknaden. I detaljhandelsledet har vi en hög koncentration av ett fåtal aktörer som gör att tillgängligheten är begränsad. För att få en marknad med ett stort utbud av varor och konkurrenskraftiga priser behöver vi skapa ytterligare försäljningskanaler. Därför bör gårdsförsäljning av alkohol likväl som opastöriserad mjölk vara tillåten. Det skapar möjligheter för en levande landsbygd och för att få ut sina varor på en annars mycket stängd marknad samtidigt som det gynnar matturism och jobbtillfällen.

I den svenska landsbygden finns en stor potential för företagande men vi behöver fortsätta minska regelbördan och krånglet. Den största delen av svensk lagstiftning baseras på EU-direktiv och många upplevda problem uppstår i tolkningen och införandet av dessa.

Svenska myndigheter är experter på att övertolka direktiven som kommer från EU-håll, och ett tydligt exempel på detta är förslaget om att förbjuda försäljningen av opastöriserad mjölk. Myndigheterna måste anpassa sig till entreprenörskapet och ett modernt sätt att leva och arbeta på landsbygden, där företagare ägnar sig åt många olika verksamheter. För att lagstiftningen ska upplevas som trygg, säker och tydlig behöver vi implementera lagstiftningen bättre och mer enhetligt.

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker och ansvarig för matfrågor

Bengt-Anders Johansson (M)

Riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

 

Till toppen