Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 september 2017

"Regeringen väljer fel väg i klimatomställningen"

Det som presenteras i budgeten pekar på att regeringen hellre vill skydda skogen än att nyttja den i en växande bioekonomi. Det skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF. FOTO: Ann Lindén

Vi står inför ett valår. Och det märks i regeringens budgetproposition för 2018 som presenterades den 20 september. Reformutrymmet i budgeten är rekordstort vilket återspeglas i ett stort antal satsningar.

Som ordförande för LRF är jag positiv till den ökade budgeten för stödet till jordbruket i norra Sverige från nästa år. Det är en viktig signal regionalpolitiskt och men också kopplat till den nationella livsmedelsstrategin. Att det sätts av 90 miljoner för svensk växtförädling är också mycket välkommet. Ett eftersatt område där denna satsning är efterlängtad och en bra signal att vägen framåt handlar om utveckling och innovation.

Regeringens ”hela Sverige-satsning” i budgeten är bra när det gäller pengar till vägunderhåll med mera. Men i övrigt får vi vänta på konkreta åtgärder till våren 2018 då en särskild proposition om en sammanhållen politik läggs fram. LRF har förväntningar på de förslagen.

Satsningarna på klimatområdet i budgeten är omfattande och pekar om inte annat på frågans politiska betydelse. Frågan omgärdas dock av en politisk kluvenhet kring hur vi ska använda naturresursen skog framöver för att klara klimatfrågan. Att genomföra den största klimatsatsningen genom tiderna i budgeten utan en tydlig tanke på var material, drivmedel eller till och med maten ska komma ifrån tar inte klimatsatsningen hela vägen. Regeringen lägger många miljarder på cykelbanor och elstolpar men ingenstans pekas det aktiva brukandet av jord och skog ut som en självklar del i klimatomställningen.

Det som presenteras i budgeten pekar snarare på att regeringen hellre vill skydda skogen än att nyttja den i en växande bioekonomi för att bland annat producera biodrivmedel, kemikalier, textilier, plaster och material- allt utifrån den gröna cellen. Här väljer regeringen fel väg. Regeringens vägval riskerar att försena den nödvändiga klimatomställningen.

Det jag också saknar i budgeten är åtgärder som underlättar för mig som småföretagare att utveckla min verksamhet. Bättre och effektivare regelverk som även ger konkurrenskraft mot omvärlden är tyvärr ett försummat område i budgeten. Det gäller exempelvis skatter och avgifter i förhållande till våra konkurrentländer.

Det handlar också om att regeringen i instruktioner till berörda myndigheter, anger att myndigheterna måste väga in nyttan för livsmedelsproduktionen i varje beslut. Först då kan hjulen börja rulla på riktigt så att den antagna livsmedelsstrategin leder till mer producerad mat. Riksdagens beslut om att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka måste också tydliggöras i regleringsbrev och instruktioner.

Palle Borgström

Förbundsordförande LRF

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen