Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 31 oktober 2014

Regler styr virkesköpen

Mellanskog svarar på Johan af Petersens debattinlägg i Skogsland nummer 43.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Förvånat kan jag i Skogsland nummer 43 läsa att Johan af Petersens undrar om Mellanskog värnar äganderätten och om vi inte vill köpa virke från våra medlemmar.

Svaret är enkelt. För Mellanskogs del är äganderätten mycket viktig och vi köper naturligtvis gärna virke från våra medlemmar samtidigt som vi har tydliga regler vad gäller våra virkesköp. Dessa styrs genom att Mellanskog är certifierat enligt PEFC men också genom de regler som finns för FSC eftersom många av våra massavedskunder har denna certifiering.

Mellanskog köper ej in skogsråvara som bland annat har följande ursprung:

Avverkning som står i strid mot gällande lagstiftning.

Avverkning i känd nyckelbiotop. Undantag gäller om avverkningen syftar till utveckling av nyckelbiotopens naturvärden och föregåtts av dokumenterat samråd med Skogsstyrelsen.

Efter kontroll med våra skogsinspektorer i de områden där Johan af Petersens fastigheter ligger kan jag konstatera att vi inte fört någon diskussion, med vare sig Johan af Petersens eller hans förvaltare, om kontraktering av virke från område med höga naturvärden. Enligt vårt register saknas gällande certifiering för den fastighet som finns i vårt verksamhetsregister.

I Stockholm har vi bland annat genomfört informationsmöten om miljöcertifiering och redovisat vilka regler och krav som gäller för att man ska kunna certifiera sin skog. Om det är så att information har missförståtts från dessa möten beklagar jag det. Johan af Petersens är alltid välkommen att kontakta någon av våra skogsinspektorer som väl känner till de regler som gäller enligt PEFCs miljöcertifiering och enkelt kan svara på frågor.

Per Bengtsson, informationschef Skogsägarna Mellanskog

Till toppen