Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 10 januari 2014

Replik: Är LRF moget att bejaka gmo?

En debattartikel i Land Lantbruk 31/10 har titeln ”GMO-grödor hotar ett uthålligt jordbruk”. Detta går stick i stäv med vad den stora majoriteten forskare anser, baserat på omfattande forskning.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De tyngsta representanterna för den oberoende vetenskapen, The American Association for the Advancement of Science och de Europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation EASAC, har nyligen gjort mycket tydliga och kraftfulla uttalanden. Forskning visar entydigt att farhågan att GM-växter skulle utgöra en större risk för människor och djurs hälsa eller miljön än traditionellt förädlade grödor är obefogad. Denna syn delas av svenska forskare. 41 av de 44 svenska universitetsforskare som hade anslag från Vetenskapsrådet för forskning om växter skrev 1/11 2011 på DN debatt: ”Vår önskan är att världens bönder ska kunna erbjudas utsäde som tagits fram för att ge ett så energi- och vattensnålt och kemikaliefritt jordbruk som möjligt, men gentekniklagstiftningen motverkar detta”.

Artikelförfattaren behöver förstås inte hålla med oss forskarkollegor men vilka argument för sin hållning för han fram? Underligt nog inga alls. Artikeln diskuterar i tur och ordning frihandelsavtalet TTIP, en ”frölag” inom EU, avskogning, klimatförändringar, bidöd, fördelningen av jordens matresurser, pesticid-användning och köttkonsumtion. Inget av dessa problem har med GM-växter att göra och GM-växter nämns inte heller igen före slutklämmen: ”Att avveckla användning av pesticider och genmodifierade växter skulle innebära ett stort steg i rätt riktning för den biologiska mångfalden”. Detta är ett märkligt påstående. Pesticidanvändning kan självklart vara negativt för den biologiska mångfalden men möjligheten att kraftigt MINSKA användningen av pesticider med hjälp av GM-växter är ett av de tyngsta argument för, inte emot, GM-växter.

Det finns mycket förvirring i motståndet mot GM-växter, en huvudtes är att de som talar för är multinationella kemiföretag eller deras hantlangare. Detta stämmer inte med verkligheten; oberoende forskare och växtförädlare, finansierade av skattemedel och med ambitionen att med sitt arbete bidra till ett hållbart samhälle, är frustrerade över att forskningsmöda inte kommer till användning på grund av ett regelverk som är otidsenligt och kontraproduktivt. För att förändra detta behöver även lantbrukarorganisationerna ta ställning mot vetenskapsfientlighet men för all sorts växtförädling för ett uthålligt jordbruk En lång rad lantbrukarorganisationer skrev nyligen under ett brev till EU: s ledare där man uttrycker stor oro över utvecklingen. När blir LRF moget att göra detsamma?

Stefan Jansson,

Professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå Universitet

Till toppen