Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 januari 2017

Säg nej till förorenad växtnäring på åkermark

Låt inte avloppsreningsverken använda landsbygden som sopstation, skriver Torsten Torstensson i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bild 1/2 FOTO: Per Emgardsson
Bild 2/2 FOTO: Kenneth Kauppi

I dagarna hörde vi statsminister Stefan Löfven tala om att stärka banden mellan stad och land. Miljöminister Karolina Skog har talat om behovet av hållbara städer och vikten av att övergå till en cirkulär ekonomi. Det är dags att gå från ord till handling, en cirkulär ekonomi kräver ett giftfritt kretslopp.

Det är lätt att tro att när dessa politiska ambitioner lyfts finns kretsloppet mellan stad och land med i diskussionerna. På samma sätt som staden är beroende av jordbruket är jordbruket beroende av att fosfor återförs utan föroreningar från staden.

Tyvärr är flödet ut från staden långt ifrån cirkulärt. I dag återförs endast 25 procent av den fosfor som kommer till staden via maten. Fosforn hamnar i avloppsslammet efter att ha passerat oss människor. Därefter finns starka krafter som tar vid för att på billigaste möjliga sätt se till att staden blir kvitt slammet.

Lösningen hittills har varit att försöka övertyga lantbruket om att det är bra att sprida förorenad växtnäring på åkermarken trots larmrapporter om resistenta bakterier, hormoner, opioider med mera och trots invändningar från Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Det har lyckligtvis inte gått så bra. Trots penningstarka kampanjer tar majoriteten lantbrukare avstånd från slam. Lösningen har då blivit att skicka upp slammet till Norrland och lägga det i gamla gruvor, eller att använda det på banvallar. Inget av detta är bra för miljön eller moraliskt försvarbart. Det blir varken kretslopp eller rent.

Jag kräver mer av våra politiker och dagens konsumenter kräver mer av det svenska lantbruket. Det som krävs är att fosforn återförs till jordbruket utan föroreningar. Istället för att på billigaste möjliga sätt bli kvitt slammet ska städerna tvingas utvinna fosfor och de som ska betala är de som är kopplade till avloppsledningsnätet.

Studier visar på låga kostnader (cirka 15 kronor per månad och hushåll) för ny och ren kretsloppsteknik. Lantbruket behöver en lösning som har konsumenternas förtroende och fungerar i ett precisionsjordbruk. Vi kan i dag med lätthet binda in kol via fånggrödor som både ökar mullhalten och binder kväve. Då håller det inte att som VA-sektorn i dag gör, argumentera med olika gränsvärden och vikten av mullämnen.

Jag vill uppmana LRF att stå upp för det moderna hållbara jordbruket och kräva mer. Får vi inte igenom våra krav på giftfritt kretslopp bör LRF lämna allt samarbete med slamindustrin. Vi bönder ska värna om åkermarken och miljön. Vårt förtroende hos konsumenterna ska prioriteras.

Och till LRF och er politiker, speciellt vår miljöminister Karolina Skog, vill jag säga: Gör som i Tyskland, ställ tuffare krav, värna vår miljö och åkermark. Låt inte avloppsreningsverken använda landsbygden som sopstation.

Torsten Torstensson,
Medlem i LRF och (C)
Uddevalla

Till toppen