Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 1 mars 2017

"Sätt eleven i centrum"

Hushållningssällskapens förbund har i dag lämnat yttrande över regeringens gymnasieutredning. Förslagen i utredningen påverkar framtiden för landets naturbruksgymnasier och får därmed en stark återverkan på de gröna näringarnas förutsättningar i hela landet. Det är viktigt att de slutliga förslagen från regeringen möter lantbrukets och landsbygdens behov. Det skriver Jesper Broberg, förbundsdirektör i ett debattinlägg. 

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jesper Broberg.
Jesper Broberg. FOTO: Arkivbild

Vi välkomnar Gymnasieutredningens förslag om att grundläggande behörighet ska ingå i grundupplägget för yrkesprogrammen, samt att det ska ges ökade möjligheter till att läsa in särskild behörighet till högskolan. Vi hoppas att det gäller alla program.

Hushållningssällskapens förbund är kritiskt till flera delar av Skolverkets förslag till förändringar av naturbruksprogrammet. Det skulle medföra en starkare styrning, betydligt smalare program än tidigare och att naturturismen försvinner från programmet. Förslagen speglar inte hela näringens behov och inte heller elevernas önskemål. Vi ser det som ett steg tillbaka istället för framåt.

Hushållningssällskapet anser att det måste finnas utrymme för regionala anpassningar och behov, liksom för möjligheten att läsa in särskild behörighet till SLU:s alla utbildningar. Många av naturbruksprogrammets elever läser naturvetenskapliga ämnen och i Hushållningssällskapets skolbarometer 2017 anger 51 % av eleverna att de har planer på vidare studier efter gymnasiet. Vi föreslår därför att möjligheten till en inriktning mot naturvetenskap inom programmet utreds.

Enligt gymnasieutredningen är det eleverna som ska stå i centrum för utredningens förslag, medan Skolverket främst verkar se till arbetsgivarnas behov. Hushållningssällskapets  Skolbarometer visar att en stor majoritet av eleverna valt gymnasieprogram efter sitt intresse, och det är därför viktigt att vi kan fånga upp det även hos studiemotiverade elever.

Hushållningssällskapet föreslår även att en ny inriktning mot naturturism ska inrättas.  Naturturismen är en växande näring med stor potential och det är viktigt att en sådan inriktning blir förlagd till naturbruksprogrammet. Det är bara där eleverna kan få tillräckliga grundkunskaper för att naturturismen ska utvecklas i samklang med jord- och skogsbrukets förutsättningar och därigenom bidra till en god landsbygdsutveckling.

Attraktiva och regionalt förankrade naturbrukskolor är förutsättning om regeringens livsmedelsstrategi ska kunna genomföras. Ökad livsmedelsproduktion och okad konkurrenskraft hänger ihop med ökad kunskap och då är landets naturbruksskolor en viktig grundpelare. Vi vet att många inom branschen delar vår uppfattning kring naturbruksskolornas framtid och hoppas att regeringen tar till sig av vårt förslag.

Jesper Broberg, förbundsdirektör

Hushållningssällskapet förbund

 

 

 

 

 

Till toppen