Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 maj 2019

Skånska Agronomklubben: ”Rädd att kvaliteten försämras”

Förändringarna av agronomutbildningen är oroande, anser Skånska agronomklubben, med knappt 300 agronomer och hortonomer som medlemmar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Förändringarna av agronomutbildningen är oroande, anser Skånska agronomklubben i ett debattinlägg.
Förändringarna av agronomutbildningen är oroande, anser Skånska agronomklubben i ett debattinlägg. FOTO: Mostphotos

Skånska agronomklubben är en ideell förening som organiserar agronomer och hortonomer i Skåne. Totalt är vi knappt 300 medlemmar. Vi har med stor oro följd debatten angående de förslag som finns att förändra agronomutbildningen.

Tyvärr har ju redan en förändring genomförts avseende hortonomutbildningen, men förhoppningsvis kan kanske de förändringar som sker med agronomutbildningen även medföra en förbättring för dem. Vi har tagit del av de synpunkter Hushållningssällskapen, Sveriges Jordägare och Naturvetarna framfört.

För oss är deras synpunkter mycket kloka och vi vill framförallt framhålla att för Skånska Agronomklubben är det viktigt att kvaliteten på utbildningen inte försämras.

I förslaget att alla söker till kandidatprogrammet och sedan utökar med mastersprogrammet efter tre år, är vi rädda att kvaliteten försämras. Samtidigt är det viktigt att SLU går i samklang med övriga EU. Ett förslag kan då vara att söka till ett specifikt kandidatprogram och ett specifikt mastersprogram som gäller för respektive agronominriktning.

Givetvis bör möjligheten, för dem som sökt till kandidatprogrammet, att gå vidare till mastersprogrammet efter tre år finnas. Vi anser att de gröna näringarna är en framtidsbransch och att det givetvis behövs människor med en naturvetenskaplig grund till denna bransch.

Vi ser alltså med oro på de förslag som finns att förkunskapskraven i dessa ämnen sänks och synsättet att en naturvetenskaplig grund inte är nödvändig känns märklig.

Vi är medvetna om de problem med lågt antal sökande till utbildningarna som varit de senaste åren, men anser att en sänkning av förkunskapskraven är fel väg att gå. Marknadsföring och information om Agronomexamen måste kunna spridas mer och det är märkligt att titeln Agronom fortfarande är förhållandevis okänd.

Det är förvånande att i den samhällsdebatt som pågår år 2019 inte SLU:s utbildningar är de mest eftersökta, när de flesta är medvetna om att klimat och livsmedelsproduktion är ödesfrågor för världen.

Oron som uttrycks i synpunkterna från Hushållningssällskapen samt Jordägarna understryker vikten av att det måste utbildas personer med rätt kompetens för att ta sig an de framtida ödesfrågorna. En uppgift som borde vara självskriven för SLU.

Skånska Agronomklubben är tacksam att SLU förlängde remisstiden samt söker dialog med näringen. Vi deltar gärna i en ytterligare debatt och hoppas verkligen att man gemensamt med alla intressenter bättre kan nå ut till Sveriges ungdomar och vill fler läsa kandidatprogrammet är det jättebra, men även mastersprogrammet måste få fler sökande.

Vi tror det är möjligt med en bättre, intensivare marknadsföring och information – framför allt till studievägledarna på landets gymnasieskolor. Förhoppningsvis kan näringen hjälpa till med detta på landets gymnasieskolor genom att till exempel berätta vad en agronom gör.

I den framtida ytterligare globaliserade världen är det också viktigt att ungdomar efter en agronomexamen i Sverige kan möta kolleger och delta i internationella sammanhang med en gemensam bas.

Styrelsen för Skånska Agronomklubben genom Bengt Landquist, ordförande

LÄS MER: ”Brist på kompetens äventyrar framtiden för svenskt lantbruk”LÄS MER: ”Välutbildade agronomer behövs – men utbildningen måste reformeras”

Relaterade artiklar

Till toppen