Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 december 2017

Skilj på den mätande och den mättande sektorn

Det pratas ibland om den närande och den tärande sektorn. Jag menar att vi måste diskutera den mätande respektive den mättande sektorn. Det skriver Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Marie Henningsson

Boken ”The Atlas of Food – Who Eats What, Where And Why” ligger på mitt skrivbord. Den kunde hetat Who Farms What, Where And Why. Det som egentligen bestämmer vad de flesta människor äter, vad som är möjligt och lämpligt att producera. 12 000 år av framgångar och misslyckanden har lärt oss vad som passar här, men inte där. Klimat, väder och jordmån, växt- och djurmaterial bestämmer det möjliga, avkastning och lönsamhet det lämpliga.

Lantbruksvetenskap och teknikutveckling ger nya metoder för produktion av grödor och djurhållning och för att nyttja jordbruksmarken. Denna expertis är avgörande när lantbruket ska producera mer mat till fler människor med mindre resurser och mindre negativ miljöpåverkan.

Allt fler experter på än det ena än det andra har synpunkter på vilken mat som produceras, hur och var. Att vara bra på väder eller hur man optimerar en fabrik är inte självklart trovärdigare än 12 000 års erfarenhet hos bönder när det handlar om mat och jordbruk. Det finns en övertro att den som är bra på en magisk matematisk formel kan förstå och förklara allt annat i världen. Jag tycker det är farligt och till och med dumt.

Det behövs beställarkompetens om man vill få ut något bra av forskare, annars kan det bli som i tv-serien Macken. ”Kund: – Kan du inte laga lite på den där bilen så jag får se om du kan? Roy: – Vad ska jag ska laga då för nåt? Kund: – Ja men, lite vanlig allmän lagning bara.”

Vet du inte vad du ska be om, så är risken att du får lite vanlig allmän matte, med formler den räknekunnige hittat på i eget intresse. I bästa fall, som i Macken, blir du hänvisad till märkesverkstan. ”Där kan dom med din bil och såna som du.”

Ser i Land Lantbruk en kille, duktig på vädermatte och känd från TV, påstå att jordbruksmarken inte räcker till att producera foder till djur. Enligt FAO behöver animalieproduktionen öka med 20 procent för bättre livsmedelsförsörjning. Jag vet vem jag ger störst trovärdighet när det handlar om mat.

Länsstyrelserna får nu regleringsbrev för kommande året. Miljötillsyn får kraftigt ökade anslag och förväntningar i Sverige, med bland de minsta miljöproblemen i världen. Den nationella livsmedelsstrategin omfattas också. Jag har haft tre kontrollbesök från Länsstyrelsen i år. Tillsammans har vi lagt nära två arbetsveckor på detta. I ett enmansföretag.

Jag ser denna yrkeskategori, med egen matematik självmotiverande, mätare, breda ut sig i många delar av yrkesliv och samhälle. Det är hög tid att mätarna omskolar sig och ges uppdrag att skapa verkliga nyttor, som att förbättra produktionsprocesser, snarare än att agera blöt filt. Att bara mäta mättar ingen.

Det gröna näringslivet, jord- skog- och vattenbruk är de mättande sektorerna. Vi är de viktigaste möjliggörarna för en fossilfri framtid, en bioekonomi, där klimatet räddas av bara farten. Ska det bli kraft i det och i livsmedelsstrategin måste resurserna hos samhället och dess myndigheter omfördelas från att mäta och överpröva till att stimulera och möjliggöra. Från den mätande sektorn till den mättande.

Patrik Ohlsson

Ordförande LRF Värmland

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen