Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 14 november 2014

Skogen är Sveriges gröna guld

Svenska politiker och aktörer bör gå i bräschen för att säkra ett hållbart skogsbruk och goda tillväxtmöjligheter för biobaserade industrier i norra Europa.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogen är Sveriges gröna guld. Skogen är dessutom en större angelägenhet för oss än för de flesta andra européer. Därför har vi svenska EU-parlamentariker ett stort ansvar att se till att all lagstiftning från Bryssel skapar goda förutsättningar för ett hållbart skogsbruk och ger tillväxtmöjligheter för våra biobaserade industrier.

Det är viktigt att vara tydlig med att skogspolitik inte är eller ska bli något som beslutas i Bryssel. Dock finns det goda skäl till att EU sedan 1998 haft en strategi för hållbart nyttjande av skogen. 40 procent av Europas yta täcks av skog som står för ett stort ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde. Samtidigt påverkar många av EU:s politikområden skogen och skogsbruket: miljö- och klimatpolitiken, transportpolitiken, landsbygdsprogrammen och inre marknadsreglerna för att nämna några.

I EU pågår nu ett arbete med att se över och förnya unionens skogsstrategi. En snabb utveckling med ökad efterfrågan på råvaror och förnybar energi har lett till ett högre tryck på våra skogar. Hotet från klimatförändringarna växer, men också marknaderna för nya produkter från skogsråvara. När nya hot och möjligheter skapas behöver politiken anpassas.

För Sverige och skogsindustrin är detta extra viktigt. Ingen annan resurs eller bransch i Europa kombinerar så tydligt potential för att skapa nya jobb med konkreta bidrag till att nå EUs klimat- och miljömål. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har antagit skogsindustrins ambition om 25 000 nya gröna jobb till 2020. Samtidigt binder växande skogar koldioxid och träbaserade produkter fortsätter lagra koldioxid under hela sin livslängd.

Under en längre tid har ramarna för den politik som dikterar villkoren för skogsindustrin beslutats internationellt. Att till exempel EUs klimatmål blir ambitiösa och stimulerar utvecklingen av förnybar energi är såklart oerhört viktigt, samtidigt som gemensamma regler måste respektera att hållbart skogsbruk ser annorlunda ut i norra Sverige jämfört med Provence.

När det gäller skogen ska vi tänka globalt och agera lokalt. Skogen sköts bäst av dem som lever och verkar nära den. Men för att tillvarata den fulla potentialen för nya jobb och klimatsmarta tekniker så behöver vi också tänka globalt. Vi bör dra nytta av EU:s inre marknad och samarbetsmöjligheter för att stötta forskning och utveckla nya produkter och metoder.

Ambitionen med EUs skogsstrategi är att sätta skogen i centrum för den helt nödvändiga omställningen till en grön ekonomi. Att detta faktiskt blir verklighet, och att vi slipper nya detaljkrav eller en maktförskjutning från den lokala nivån, har Sverige ett stort ansvar för att säkerställa i EU.

Som Stefan Löfven nyligen uttryckte det – skogen är Sveriges gröna guld. Ju förr resten av Europa får detta klart för sig desto bättre.

Jytte Guteland och Jens Nilsson, Europaparlamentariker (S)

Till toppen