Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 19 december 2014

Skogen ser inte ut som du tror

Med devisen "Sverige ser inte längre ut som du tror" genomförde Naturskyddsföreningen för ett år sedan en påkostad reklamkampanj. Genom bilder på tillsynes milsvida hyggen nästan helt utan naturvårdshänsyn ville man väcka opinion för en ny och hårdare reglerad skogslagstiftning.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Man gav en bild av att skogen, särskilt den gamla skogen, håller på att försvinna och att förutsättningarna för biologisk mångfald blir allt sämre.

Media blåser under Naturskyddsföreningens bild av skogsbruket genom att i huvudsak visa negativa bilder. Fakta som att familjeskogsbrukets hyggen i genomsnitt endast är runt tre hektar stora kommer sällan fram. Det präglar många människors syn på skogen i vårt allt mer urbaniserade land.

Den negativa bilden av skogen får också genomslag i politiken. I regeringens nedröstade budgetproposition slog man fast att miljöhänsynen ska öka och att skogsvårdslagen därför behöver skärpas.

Men hade regeringen rätt underlag för sin bedömning? Nu visar det sig att mycket av kritiken mot skogsbruket saknade grund. Nya analyser från Skogsstyrelsen visar att naturvårdshänsynen i skogen är avsevärt mer omfattande än vad tidigare statistik visat. Sannolikt tar skogsägarna betydligt mer hänsyn än vad lagen kräver.

Att principen om frihet under ansvar varit effektiv för miljöarbetet visar också nya data från Riksskogstaxeringen. God naturhänsyn tillsammans med frivilliga avsättningar har gjort att många av de skogstyper och strukturer som är viktiga för skogens växter och djur är betydligt vanligare idag än för tjugo år sedan, då grunden för dagens skogspolitik lades. Arealen gammal skog liksom mängden död ved har fördubblats på denna tid. Det är betydligt fler grova lövträd i skogarna idag och arealen äldre lövrik skog har mer än fördubblats. Tvärt emot den bild som ges i media blir förutsättningarna allt bättre för skogens biologiska mångfald.

Regeringen har nu fått kännedom om dessa nya uppgifter och om att naturvårdshänsynen är betydligt större än man trodde när man i budgetpropositionen slog fast att den behöver öka. Man får därför förmoda och hoppas att politikerna gör en ny bedömning utifrån den nya kunskapen, när man nu går in i en ny valrörelse.

Och Naturskyddsföreningen då? De hade i alla fall delvis rätt i sin reklamslogan – Skogen ser inte ut som du tror.

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna

Till toppen