Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 12 juli 2017

"Slamspridning är inte farligt"

Jag har i 30 år varit projektledare för Slamspridning på åkermark. Det finns, mig veterligen, inga fältförsök någon annanstans där man i verkligheten studerat effekterna av slamspridning på åkermark under så lång tid. Det skriver Per-Göran Andersson i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Försök med att odla med avloppsslam utanför Lund.
Försök med att odla med avloppsslam utanför Lund. FOTO: Göran Berglund

Försöken startade 1980 och pågår fortgående. Att jag inte tidigare gått in i debatten beror på att jag vet att då går jag in i en ”never ending story”. Det finns personer som har som livsuppgift att stoppa slamspridning på åkermark, utan att ta till sig fakta från våra fältförsök i Skåne. En av dessa är tydligen Torsten Torstensson. LÄS MER: LRF ska verka för ett ökat och hållbart kretslopp

Efter 37 år det finns det oändligt mycket att redovisa. Bland annat kan konstateras att resultaten hittills tydligt visar att det inte finns någon risk för ökat upptag av metall i grödan vid användning av den typ av slam som använts. Docent Lennart Torstensson, som vid två tillfällen studerat mikrolivet i försöken, sammanfattade resultaten så här: ”Använder man slam av den kvalitet som gjorts i dessa försök kommer inte bördigheten att påverkas negativt, utan tvärtom kommer bördigheten att öka.”

PREMIUMLÄSNING: Slamgurun Per-Göran Andersson stämplar ut efter 29 år

Jag gick in i projektet med ett mycket kritiskt öga. Efter hand har jag böjt mig för fakta, vilka redovisas i återkommande rapporter.

LRF var initiativtagare till projektet och medverkade aktivt vid utformandet av försöksplanen, tillsammans med Malmöhus läns Hushållningssällskap och Sydvästra Skånes Kommunförbund.

Torsten Torstensson konstaterar att ”det som inte har studerats är oändligt mycket mer än det som har studerats”. Det är sant och kan påstås om alla forskningsprojekt.

Han kallar slammet ”farligt avfall”. Hittills gjorda studier i fält visar att det inte är ”farligt”.

Torsten Torstensson skriver: ”Det går inte att dra några slutsatser om effekterna av slam och mullhalt från de svenska försök som gjorts i Skåne”. Fel! Det är precis detta det går att göra.

Han skriver vidare: ”Studien är på flera sätt olämplig för att bedöma effekt på skörd och mullhalt”. Fel! Försöksplanen är designad för just detta.

Jag erbjuder mig att åka till Uddevalla och redovisa resultaten från försöken och på ett konstruktivt sätt diskutera dessa resultat. När passar det dig Torsten Torstensson?

Per-Göran Andersson

Projektledare för Slamspridning på åkermark

SE FILM: ”Bra slam hör hemma på åkern”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen