Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 22 november 2016

Slamsugning förstör den naturliga avloppsreningen

Hetsjakten på enskilda avlopp bygger på ett utbildningsfel. Det menar Karl-Olof Niklasson i Lysekil.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bild 1/2 FOTO: Bo Jansson / Alamy
Bild 2/2 FOTO: Arkivbild

Vi upplever i dag en klappjakt på fastighetsägare på landsbygden för att tvinga dem att bygga om sina avlopp till en reningsutrustning som varierar från kommun till kommun och som alla bygger på att slammet i avloppsbrunnen ska slamsugas för att ”omhändertas” på ett sätt som kommunen bestämmer. Kommunerna tar inga prov som visar att avloppet behöver renas utan hänvisar bara till lagen.

Exempelvis bygger Uddevalla upp ett system för att toalettavloppet ska samlas i en sluten tank. Slammet från enskilda avlopp på landsbygden ska sedan transporteras till lantbrukare som förvarar det i några månader, sedan ska det spridas på åkrarna.

Andra kommuner blandar det insamlade slammet med slammet från det kommunala reningsverket och lägger det sedan på deponi beroende på dess höga halt av bland annat tungmetaller.

Men hur blev det så här, att alla avloppsbrunnar på landsbygden måste slamsugas?

Ett stort antal fastighetsägare har berättat att deras avloppsbrunnar inte varit slamsugna på 20, 30 eller upp till 40 år och fungerar perfekt under alla år. De har berättat att de slängt ner en död höna, lite hästgödsel eller fiskrens i avloppsbrunnen. I avloppsbrunnen har det funnits mycket daggmask och till och med grodor. Det är en naturlig rening som fungerar även med tvätt och diskmedel som vi normalt använt under dessa år.

Denna hetsjakt på enskilda avlopp bygger på ett utbildningsfel. Det gör att dagens miljöinspektörer, miljöchefer och politiker har inte fått reda på att avloppsbrunnar på landsbygden fungerar år efter år efter år om de inte slamsugs, för det är slamsugningen som förstör den naturliga nedbrytningen som renar avloppsvattnet.

Troligen skedde denna miss i kunskapsöverföring i mitten på 1950-talet till mitten av 1960-talet.

Förmodligen kom någon med idén att det skulle vara en miljöfördel om man även slamsög avloppsbrunnar på landsbygden och så var ruljangsen igång, för vem vill motsätta sig ”moderna” metoder. I början var det frivilligt men sedan blev det obligatoriskt och alla avloppsbrunnar måste slamsugas varje år och så försvann kunskapen hos dem som bestämmer.

Vi är ett fåtal som har kommit ifrån det obligatoriska sabotaget av våra avloppsbrunnar och vet att trekammarbrunnen fungerar perfekt, om den inte slamsugs.

Det har blivit en hel industri runt omhändertagning av slam som ger många arbetstillfälle med stora ekonomiska intressen.

Men hur kan vi återta kunskapen och få en renare miljö?

Karl-Olof Niklasson
Lysekil

Till toppen