Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 augusti 2019

”Sluta se lantbruket som ett hot för framtiden”

Jordbrukspolitiken och forskningen måste göras om radikalt om lantbruket ska klara att försörja alla människor 2050, skriver författarna till en ny bok.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Bo M I Bengtsson.
Bo M I Bengtsson. FOTO: Privat

Lantbruk och livsmedelsförsörjning måste prioriteras och inte ses som ett hot inför framtiden. Med hänsyn till nedslitningen av världens naturresurser och växande global konsumtion är en begränsning av världens befolkning nödvändig. Jordbrukspolitiken och lantbruksforskningen måste stöpas om radikalt om vi ska klara av att försörja alla 2050.

Det skriver vi i den nya boken Lantbruk, klimat och framtiden – tankar om forskning, politik och handel för ett hållbart jordbruk, som kom ut den 28 augusti.

Det talas mycket om hållbarhet, men begreppet används oftast utan närmare konkretion. Dessutom fokuserar dagens diskussioner ensidigt på koldioxidutsläpp och ökande temperatur.

Men framtidens problematik är mer komplicerad än så, för lantbruket kommer att spela en alltmer avgörande roll. Det är även förutsättningen för mänsklighetens framtida överlevnad, vilket dessvärre inte alla tycks inse.

Våra politiker har länge negligerat lantbruk och offentlig lantbruksforskning är idag fragmentiserad och föga problemlösande. ”Business as usual” kommer inte att bli framgångsrikt för kommande generationer och inte heller ger fortsatt import av baslivsmedel en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.

 Susanne Gäre.
Susanne Gäre. FOTO: Jörgen Johansson/Kontinent

I stället för fokus på enskilda faktorer är det nödvändigt att se kopplingen jord- och skogsbruk-biologi-ekonomi-livsmedelsförsörjning-goda arbetsförhållanden samt att mat, klimat och energi hänger intimt ihop. Det försöker vi göra i vår bok, där vi analyserar problem, avvecklar några gamla myter och belyser den globala koncentrationen av handeln inom lantbruk och livsmedel. Dessutom presenterar vi 70 förslag, som vi anser skulle bidra till en hållbar framtidsutveckling i Sverige och internationellt. Vi föreslår bland annat att:

* Den svenska regeringen utvecklar en långsiktig, konkret nationell jord- och skogspolitik inför 2030, med beaktande av uppsatta internationella mål och i linje med miljö- och klimatpolitiken. Detta kräver en jord- och skogsbruksminister som är chef för ett självständigt departement, Lantbruk och landsbygdsutveckling med egen budget och inte gömt i ett annat departement.

* Lantbruksproduktion måste baseras på både biologiska och ekonomiska parametrar om begreppet hållbarhet ska bli realistiskt.

* Svenska politiker snarast fattar beslut om minst 80 procents självförsörjningsgrad för att både motverka den egna sårbarheten i kristider och för att minska den miljöbelastning som vår livsmedelsimport orsakar under produktion och långa transporter.

* Staten bör skapa ett forskningsinstitut på jordbrukets område med finansiellt stöd från stat och näring genom viss omorganisation av SLU.

* Den reella makten inom jordbrukets föreningsrörelse måste återgå till praktiskt utövande lantbrukare i stället för anställda tjänstemän och skog och jordbruksnäringen bör mera aktivt bidra till dialog om framtida lösningar.

Bo M I Bengtsson,

Agronom och professor emeritus vid SLU

Susanne Gäre,

Journalist och författare

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen