Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 mars 2015

Småskalig vattenkraft utrotningshotad

I Sverige finns cirka 1 800 mindre vattenkraftverk som står för ungefär 6 procent av den totala vattenkraftsproduktionen. Många av dessa anläggningar hotas nu av lagförslag i en utredning som i alldeles för stor utsträckning fokuserar på att uppfylla vaga miljökrav, utan att beakta andra viktiga värden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi riskerar därmed att förlora en stor del av våra kulturhistoriska miljöer och en viktig del av vår industrihistoria. 

Företagarna som driver dessa små vattenkraftverk skapar arbetstillfällen på bruksorter i glesbygden. Skulle dessa företagare tvingas att lägga ner kommer arbetstillfällen att förloras just på de platser där de behövs allra mest.

Enligt vattenverksamhetsutredningens förslag ska nämligen alla vattenkraftverk som har tillstånd äldre än Miljöbalken tvingas att söka nya tillstånd. Den stora merparten av existerande vattenkraftverk har tillstånd att bedriva verksamheten baserat på 1918 års vattenlag. Dessa kraftverk skulle tvingas att söka nytt tillstånd med ytterst osäkert utfall eftersom utgångspunkten är att befintliga kraftverk ska prövas som om de inte existerar. Eftersom Miljöbalken ställer hårda krav gällande exempelvis fisktrappor, kommer många små kraftverk dömas att välja mellan dyra investeringar eller att helt enkelt riva dammarna och återställa vattenmiljön till hur den kan ha sett ut innan dammen byggdes. 

De mindre vattenkraftverken är tyvärr hotade även om utredningens förslag inte blir verklighet. Redan idag omprövas gamla vattendomar, vilket prövar de viktiga principerna om äganderätt och egendomsskydd. En småföretagare som vill genomföra förbättringar på sitt kraftverk kan räkna med att få sin ansökan bestridd i domstol.

Naturmiljön är viktig, men även andra värden behöver beaktas. Går det exempelvis att uppnå miljömålen utan att behöva inskränka på äganderätten och egendomsskyddet? Kan vi uppfylla EUs krav utan att riskera att en del av vår klimatneutrala energiförsörjning läggs ner med höjda elpriser som följd?

Regeringen, som gärna framhåller vikten av en levande landsbygd bör noggrant undersöka hur en allt hårdare lagstiftning på området påverkar företagarklimatet i glesbygden. Låt inte en ensidig fokusering på luddiga miljökrav förstöra värdefulla kulturvärden och arbetstillfällen.

Adam Rydström, företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

Till toppen