Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 februari 2018

Statliga Sveaskog missbrukar sitt regeringsuppdrag

Sveaskog vill riva ut en av vård land bäst inarbetade kanotleder, trots att turismen ger mångfalt större intäkter från Tiveden än Sveaskogs avkastningskrav, skriver Göran Hartman, Tivedens Vänner, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveaskog, vår största skogsägare, missbrukar i Tiveden sitt regeringsuppdrag att vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom enbart skogsbruk. Fyra statliga verk, Sveaskog, Örebro Länsstyrelse, Skogsstyrelsen och Trafikverket vill skapa blå motorvägar för inavlad öring i Tivedens kanotled.

Sveaskog har ansökt om utrivning av Bergvattnets damm i Vänersborgs miljödomstol, på vårt lands bäst inarbetade kanotled. Turismen ger mångfalt större intäkter från Tiveden än Sveaskogs avkastningskrav till staten. Turismen kommer att söka sig bort från Sveaskogs krigszoner och framtida torrlagda månlandskap.

Sverige har 50 000 mil naturliga vattendrag och totalt cirka 20 000 sjödammar. Vårt ursprung måste vårdas. Milslånga stränder hotar att förvandlas till torrlagda bäckar och diken sommartid för all framtid i hela landet. Makten över vatten håller på att förvandlas till ett statligt missbruk.

Hur kan hundratals miljoner få missbrukas i statskassan? Det finns ju inte ens pengar i Metoo-tider för säkra födslar när vattnet går. Men när våra insjölandskap vid strömmande vatten våldtas av mört-talibaner finns enormt kapital beviljat.

Staten bryter inte bara mot svensk lagstiftning utan även mot Europeiska Landskapskonventionen och EU:s vattendirektiv. EU vill ha en helhetssyn av Sverige där landskapets många värden bättre tillvaratas inom befintliga lagar och regler. Vår demokrati rostar sönder vid insjövatten! Är inte människors livskvalitet och miljö viktigare än fiskfanatism?

Sveriges landsbygd har aldrig varit så hotad av egen statlig miljöpolitik som nu. Till sist brister förtroendet helt mellan stad och land. Miljöpolitiken måste omformas!

Utslaget i miljödomstol om Bergvattnets damm är viktigt som pilotdom. Syftet är där att skapa lekplatser för öring. Trots att utrivning gjorts nedströms mot Unden år 2009 och år 2012 förekommer ingen öringlek. Förväntningarna bygger på önsketänkande.

I mångfaldiga inlagor till Vänersborgs miljödomstol befaras att turism, friluftsliv, mark och avkastningsvärden förloras för all framtid när sjösystemet rivs ut. Här finns rikligt förekommande fridlysta näckrosvatten av otaliga arter, både vita och världsberömda röda. Sveaskog avfärdar föraktfullt värdet av detta.

Alarmerande är att två statliga verk, Sveaskog och Örebro Länsstyrelse i inkommen handling till miljödomstolen attackerar det fria ordet och pressfriheten utan att kunna styrka faktafel. Det är märkligt att varje länsstyrelse kan göra sina egna fria tolkningar. Ingen lag som säger att allt ska rivas ut i vattnets väg som Örebro länsstyrelse förespråkar. Därmed öppnas för privata agendor!

Men det största haveriet i statens trovärdighet är valet av konsult. Ansvarig för Norconsults ”Utrivnings ansökan Bergvattnets damm” ingick i svenska landslaget i VM för flugfiske i Slovakien, september 2017 och placerade sig som bäste svensk på plats 46. Sveaskogs konsult för dammutrivning är Sveriges mest meriterade tävlingsflugfiskare. Flugfiske är fiske av arter i strömmande vatten, ofta öring.

Ska extrema agendor hota vår landsbygdsutveckling?

Göran Hartman,

Tivedens Vänner

LÄS OCKSÅ: Sveaskog tar inte hänsyn till kulturlämningar

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen