Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 5 september 2018

”Suverän svensk livsmedelsproduktion”

Jag hoppas vi ska få en regering i Sverige som mer lyfter fram svensk livsmedelsproduktion. Det skriver Christer Akej (M) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Hans Dahlgren

Vi har i Sverige en livsmedelsproduktion av mycket hög kvalité. Svenskt jordbruk använder avsevärt mindre bekämpningsmedel per hektar än genomsnittet i EU.

Utifrån markkarteringen som anger näringsstatusen i marken styrs tillförsel av näringsämnen. Körningar på åkrarna minskar i takt med att maskiner blir större och effektivare. Motorerna i moderna lantbruksmaskiner är också anpassade för att ge ett minimalt utsläpp. Modernt lantbruk tar ett stort miljöansvar.

Animalieproduktionen i Sverige använder inte regelbundet antibiotika som i många andra länder. Statistik visar att i Sverige används överlägset minst antibiotika bland EU-länderna. Ett av de största hot som finns är om det skapas antibiotikaresistens. Det skulle få katastrofala följder.

Inom svensk djurproduktion har man en högre djurvälfärd jämfört med andra länder. Det finns regler för att nötkreatur ska vara utomhus. Ytorna som djuren vistas på är större. Suggor får inte stå uppbundna. Allt för att djuren ska ha det bra under sin levnad.

Självklart medför detta med en mer omsorgsfull och högre kvalitativ livsmedelsproduktion att produktionskostnaderna blir högre än i andra länder. Det är viktigt att internationellt lyfta fram detta. Sverige måste här driva på andra länder.

FOTO: Urban Brådhe

Svenska konsumenter måste vara mer lojala och i ökad grad köpa svenskproducerade livsmedel. Ställer vi större krav måste vi klart också vara beredda att betala för detta.

Det offentliga har en synnerligen viktig uppgift att i sina upphandlingar ställa samma krav som gäller för svensk livsmedelsproduktion. Allt annat är helt inkonsekvent och fel. Det får heller inte råda en övertro på ekologiskt odlat som enligt olika rapporter inte bara har fördelar.

Personligen förordar jag närodlat. Jag vill uppmuntra en småskalig produktion nära konsumenten så att transporterna kan minimeras och kvalitén hållas hög.

Jag hoppas vi ska få en regering i Sverige som mer lyfter fram svensk livsmedelsproduktion. Ger vårt svenska lantbruk bättre förutsättningar. De byråkratiska pålagorna måste minska. Kostnaderna för olika tillsyner reduceras och samordnas.

Det måste bli större tilltro till en ökad egenkontroll. Skatterna som belastar svenskt lantbruk måste harmoniseras med övriga länder för att ge konkurrens på lika villkor. Tankar om ska köttskatt skrotas.

Tack vare betande djur hålls stora delar av vårt landskap öppet. Handeln har också en viktig uppgift att lyfta fram svenska livsmedel och göra dessa mer tydliga för konsumenten.

Christer Akej (M),

Kandidat till riksdagen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen