Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 29 augusti 2021

Vad är mer eller mindre hållbart?

Konventionell odling uppfyller alla krav som samhället ställer på den. Därför kan inga miljöpolitiska anmärkningar riktas mot odlingsformen, skriver Holger Karlsson i ett svar till Krav.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Det är fel att påstå att Kravodling är mer hållbar än konventionell odling, anser Holger Karlsson i ett svar till Krav.
Det är fel att påstå att Kravodling är mer hållbar än konventionell odling, anser Holger Karlsson i ett svar till Krav. FOTO: David Larsson

Jonas Carlberg har missuppfattat avsikten med min reaktion på hans tidigare inlägg om hållbar matproduktion. Jag har inte uppfattat det som något försök att ställa bönder mot varandra. Det är värre än så, han ser inte problemet. Det kan vara svårt för den som inte följde debatten som fördes på 1980– och 1990-talet, där just risken för konflikt vid marknadsföringen av produkter mellan olika utövare påtalades.

Att ekologisk odling har så låg anslutning beror inte på någon negativ inställning till miljön hos tänkbara utövare. Det är ett resultat av ekonomiska överväganden. Därtill kommer att många av de nackdelar det intensiva jordbruket tidigare medförde för miljön minskat genom regeländringar och det allmänna miljömedvetandet, inte minst hos moderna lantbrukare. Förhållandet att inga mervärden i produkterna kunnat konstateras är en annan faktor, liksom den lägre avkastningen.

Odlingsformer som fördyrar gör att produkterna måste få avsättning till ett högre pris. Ekologiska, och då i ännu mindre grad Kravs produkter, kommer därför inte att nå konsumenter med begränsad betalningsförmåga. Då konventionell odling uppfyller alla de krav samhället ställer kan inga miljöpolitiska anmärkningar riktas mot den. Konventionella odlare är därför värda all respekt för sina produkter, som är avgörande för hur vi ska förse en växande befolkning med mat.

När Jonas Carlberg använder formuleringar som kan misstolkas, är det många som upplever sig som miljömedvetna men inte är övertygade om fördelarna med ekologisk odling, som tar illa vid sig. Hållbart är numera ett värdeladdat ord. Att han även i sitt senaste inlägg två gånger använder formuleringen ”mer hållbart”, där jämförelseobjektet endast kan vara konventionell odling, vittnar om bristande insikt om problemet.

Holger Larsson, Tibro

LÄS MER: Alla vill ha biologisk mångfaldLÄS MER: En stark ekomarknad främjar hela lantbruket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen