Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 8 mars 2017

"Välkomna till skogen, kvinnor – ni behövs"

"I samband med internationella kvinnodagen tillåter jag mig att bli lite visionär. Tänk om vi får fler kvinnor till skogen. Det skulle göra vår näring så mycket klokare och mer konkurrenskraftig". Det skriver Norrskogs VD Olov Söderström i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Olov Söderström
Olov Söderström FOTO: Anton Enerlov

Skogsbruk och skogsindustri är sedan länge ryggraden i den svenska ekonomin, och en grundbult i finansieringen av vår välfärd. Vägande skog omvandlar växthusgasen koldioxid till naturliga råvaror. Allt vi gör av olja kan vi göra av träd. Skogen är helt klart en framtidsbransch! För att göra verklighet av alla möjligheter behöver vi nyttja Sveriges hela kompetens, inte bara halva.

Norrskog är en skogsägarförening som producerar trävaror och säljer över hela världen. Liksom många i vår bransch har vi arbetat för att öka andelen kvinnor och lyckats till en del. I vår styrelse är 30 procent kvinnor, i vår koncernledningsgrupp 40 procent. Bland cheferna i den operativa skogsverksamheten är 40 procent kvinnor. Så långt är siffrorna hyggliga, men vi behöver nå längre och locka fler kvinnor till alla delar av organisationen.

Dagens bild speglar delvis situationen inom de skogliga utbildningarna. När jag utbildade mig på 1970-talet var det ovanligt med kvinnliga skogliga studenter. Idag är nästan 40 procent av studenterna på jägmästarutbildningen kvinnor och det inger hopp! Tyvärr är siffran på skogsmästarutbildningen bara 20 procent.

Vi vet att en jämnare könsfördelning ger mer allsidig belysning av problem och frågeställningar, det vill säga ökar den totala kompetensen. På köpet följer bättre arbetsklimat och ökad arbetsglädje. Det är vetenskapligt fastlagt och jag har själv upplevt skillnaden. Frågan är, hur lockar vi kvinnor till en bransch som ytligt betraktat anses vara så mansdominerad?

Skogsbruk är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Jobben passar i grunden både kvinnor och män. En del av arbetet utförs i naturen, vilket är en plats som stämmer bra överens med den genuppsättning vi alla har och därmed ger oss harmoni, på jobbet! Lönen sätts utifrån kompetens och resultat, inte beroende på könstillhörighet.

Sen handlar det om oss själva, hur vi tar hand om våra medarbetare. Jag kan inte tala för hela branschen, men på Norrskog arbetar vi kontinuerligt med vår arbetsmiljö.

I samband med internationella kvinnodagen tillåter jag mig att bli lite visionär. Tänk om vi får fler kvinnor till skogen. Det skulle göra vår näring så mycket klokare och mer konkurrenskraftig. Därmed skulle vi i ännu högre grad kunna bidra till omställningen till ett biobaserat samhälle och ett bättre Sverige.

Så, kvinnor, tveka inte, sök till en skoglig utbildning. Välkommen till oss eller till andra skogsföretag. Vi behöver er!

Olov Söderström
VD Norrskog

Till toppen