Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 augusti 2015

Vår köttkonsumtion har ökat kraftigt

Svar på Knut Svenssons inlägg i Land Lantbruk 28-29.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Knut Svensson hävdar att vi har glömt att ta hänsyn till en lång rad fakta när vi argumenterar för en skatt på konsumtion av kött i Sverige för en kostnadseffektiv klimatpolitik. Så är inte fallet.

För det första: Ja, uppskattningen att produktionen av 1 kilo nötkött ger lika stora utsläpp av växthusgaser som 10 liter bensin tar i beaktande metanets och koldioxidens olika livslängd. Metanet ingår inte heller i något naturligt kretslopp. Precis som för fossil koldioxid så bidrar alla utsläpp av metan till att förstärka den naturliga växthuseffekten.

För det andra: Nej, vi har inte glömt att antalet köttdjur i Sverige har minskat sedan 1980. Problemet är att under samma tid har vår köttkonsumtion ökat med en tredjedel så att köttet i dag ensamt står för en tiondel av en medelsvensks totala klimatutsläpp.

För klimatet spelar det inte någon roll om dessa utsläpp sker i Sverige, Indien eller Brasilien. Och det är just det som är det fiffiga med en köttskatt, den ger ett incitament att minska vår köttkonsumtion, och de utsläpp den orsakar, oavsett var de sker.

Martin Persson, forskare, Chalmers, Göteborg

Ing-Marie Gren, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Till toppen