Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 14 april 2021

Vattenmyndigheterna välkomnar nya fakta

Vattenmyndigheterna välkomnar nya, relevanta och verifierade fakta som gör att lagkraven kan anses vara uppfyllda. Det är därför som det pågår ett samråd just nu, svarar Sandra Brantebäck.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Uppdraget är att klassa ett vatten som kraftigt modifierat om det finns skäl för det, skriver Sandra Brantebäck.
Uppdraget är att klassa ett vatten som kraftigt modifierat om det finns skäl för det, skriver Sandra Brantebäck. FOTO: Göran Berglund

Angående debattartikeln ”Alltför lätt att skylla på EU”:

Vattenmyndigheterna kan bara klassa ett vattendrag som kraftigt modifierat om det finns stöd för det i svensk lag. 56 svenska vatten har inom ramen för samrådet om vattenkraft klassats som kraftigt modifierade. Inget av dem ligger dock i Västerhavets vattendistrikt.

Uppdraget är att klassa ett vatten som kraftigt modifierat om det finns skäl för det. Det innebär inte per automatik att alla vatten kan få den klassningen. Vattnet ska uppfylla kriterierna enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen och vara:

”väsentligt förändrad i sin fysiska karaktär (flöde och form), på grund av viss sorts mänsklig verksamhet (till exempel kraftproduktion, sjöfart, översvämningsskydd) med sämre än god ekologisk status, där det krävs åtgärder för att uppnå god ekologisk status, som skulle medföra en betydande negativ påverkan på den nytta som verksamheten bidrar med (exempelvis elproduktion) eller på miljön i stort.”

Om någon anser att det finns skäl till en annan bedömning än den som gjorts så välkomnar vattenmyndigheterna nya, relevanta och verifierade fakta som gör att kraven i svensk lagstiftning kan anses vara uppfyllda. Det är därför som det pågår ett samråd om materialet just nu, innan beslut fattas senare i år.

Sandra Brantebäck

Avdelningschef för vattenavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland

LÄS MER: En krigsförklaring mot småskalig vattenkraftLÄS MER: Undantag beror på vad EU-rätten medger

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen