Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 5 februari 2016

Vi måste få stopp på bidöden

De senaste 10-15 åren har biodlare i Europa rapporterat drastiska nedgångar av bipopulationer och i Nordamerika finns färre bin än någonsin på 50 år. Samtidigt vet vi att pollinering av bin är grundläggande såväl för ekosystemet som för människans matproduktion.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Göran Hartman

FNs Livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att 71 av de 100 grödor som bidrar till 90 procent av all mat är pollinerade av bin. Trots detta är frågan om bin något som ofta hamnar långt ned på dagordningen. Inte ens det faktum att det ekonomiska värdet av pollinering uppskattas till flera hundra miljoner euro årligen, tycks leda till att hotet om utrotning av bin läggs högre på den politiska agendan.

Internationella naturvårdsunionen genomförde nyligen en undersökning om biarternas population som visade att nära en av tio var utrotningshotade och att 5,2 procent riskerar bli utrotningshotade inom den närmaste framtiden. De främsta orsakerna är ökad användning av bekämpningsmedel, intensifiering av tungt jordbruk och klimatförändringar. Samma undersökning kunde inte fastställa situationen för 56,7 procent av biarterna på grund av brist på data och otillräckliga finansiella medel. Situationen kan alltså vara än värre. 

För två år sedan beslutade emellertid EU-kommissionen om ett tvåårigt förbud av de bekämpningsmedel som innehåller tre sorters neonikotinoider som är livshotande för bin. Starka intressenter opponerade mot beslutet då flera stora företag inom kemikalieindustrin hade produkter som blev förbjudna inom EU. Nu är det snart dags att ta ställning till neonikotiniderna igen, eftersom moratoriet för dessa löper ut detta år. 

Biologisk mångfald och reducerade klimatförändringar måste mycket högre upp på EU:s dagordning. Därför kommer jag som Europaparlamentariker driva en politisk agenda som syftar till att skydda bina.

Några exempel:

1) Det behövs ett permanent stopp av de tre neonikotinoider, som nyligen presenterad forskning bevisar är direkt livshotande för Europas bipopulationer, i syfte att skydda bina och garantera en fortsatt mångfald.

2) På grund av den cocktaileffekt som uppstår när kemikalier blandas med varandra i naturen och på grund av de risker vissa långlivade ämnen medför, måste EU-kommissionen se över REACH-förordningen som reglerar användningen av kemikalier. 

3) Bin måste benämnas som djur i all lagstiftning. Idag kategoriseras bin ibland som växtflora, vilket försvagar deras skydd. 

Det är hög tid att förändra våra vanor, inte bara för vår egen och framtida generationers skull utan även för djurs och växters överlevnad. Vår solidaritet måste inkludera djur och natur, det handlar om vår egen överlevnad.

Binas framtid är på många sätt också kopplad till vår framtid. Därför måste vi ta forskningen på allvar och verka för en grön omställning som säkrar binas framtid. 

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S) ordinarie ledamot i miljöutskottet 

Till toppen