Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 oktober 2020

Jordbruksverket: "Vi vill inte ställa till med problem"

Det har aldrig varit Jordbruksverkets mening att ställa till problem för lantbrukaren. Vi har bara velat följa EUs regelverk utan att det ska få några större konsekvenser för lantbrukaren. Det svarar verket på Arne Lindströms krönika.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jordbruksverkets vill bara följa EUs regelverk utan att det ska få några större konsekvenser för lantbrukaren.
Jordbruksverkets vill bara följa EUs regelverk utan att det ska få några större konsekvenser för lantbrukaren. FOTO: Marie Henningsson

Krönikan ”Jordbruksverkets dikeskörning'” i Land Lantbruk nr 41 tar upp en förändring av den areal för en åker som en lantbrukare kan få ersättning för. Det kan vara svårt att se logiken med förändringen och här kommer en förklaring.

Jordbruksverket ansvarar för att betala ut EUs jordbrukarstöd för mark som går att bruka. Det innebär att det blir en gräns som måste dras där den brukningsbara marken slutar. För att det här ska hanteras likartat i alla medlemsländer ger EU-kommissionen ut särskilda riktlinjer som kompletterar EUs lagstiftning. EU-kommissionen har ändrat riktlinjerna. Finns det ett dike eller en stenmur mellan två åkrar ska den från och med 2017 räknas med i arealen om den är max två meter bred, inte fyra meter som var det som gällde tidigare. Det är den här ändringen som fältpersonalen utgår ifrån när de är ute och tittar på jordbruksmark. Vi har valt att göra successiva justeringar enligt de nya riktlinjerna i samband med de ordinarie fältbesöken.

Vi på Jordbruksverket har gjort bedömningen att Sveriges sätt att beakta riktlinjerna är det samhällsekonomiskt bästa, bland annat eftersom risken för böter från EU-kommissionen minskar. Dessutom innebär de justeringar som gjorts små arealminskningar för lantbrukaren.

Jordbruksverkets ansats i frågan har således varit att följa EUs regelverk utan att det ska få några större konsekvenser för lantbrukaren.

Det har alltså aldrig varit Jordbruksverkets intention att ställa till problem för lantbrukaren, tvärtom. Jag hoppas att mitt klargörande kan bidra till en förståelse för hur Jordbruksverket resonerat i frågan.

Patrik Alenfelt,

EU-stödsavdelningen, Jordbruksverket

LÄS MER: Dikesslarv leder till sämre skördarLÄS MER: Är det lönsamt att underhålla diken?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen