Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 22 februari 2010

Vindkraften gör ingen klimatnytta

Vindkraften är helt verkningslös för att sänka utsläppen i Sverige eftersom det inte finns några utsläpp i vår elproduktion. Det skriver Bengt Lachmann i Ystad.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

Det svenska skogsbruket gör en väldigt stor nytta för vårt klimat genom att ta upp omkring 75 procent av landets totala koldioxidutsläpp. Se Skogsland nr 14, 28 mars 2008 artikel ”En glädjande sanning” baserad på en vetenskaplig studie vid Helsingfors Universitet.

Detta koldioxidupptag är exceptionellt högt inom EU och det är helt gratis för svenska skattebetalare, plus att det genererar pengar till skogsbrukarna och därmed skatter till välfärden. För att bibehålla denna höga nivå borde det effektiva svenska skogsbruket tilldelas utsläppsrätter för att sälja till utsläppande verksamheter, det vill säga delta i koldioxidhandeln.

Vindkraften, däremot, är helt verkningslös för att sänka utsläppen i Sverige, därför att det inte finns några utsläpp i vår elproduktion.
I Danmark och Tyskland användes fossila bränslen – kol, olja, gas – i stor utsträckning vid elproduktion. Dessa ger stora utsläpp av växthusgaser och cancerframkallande partiklar. I Sverige användes inte fossila bränslen vid elproduktion. Här använder vi vattenkraft och kärnkraft, som inte släpper ut växthusgaser.

När vinden blåser i Tyskland och i Danmark kan deras fossilkraftverk dra ner på effekten motsvarande den el som vindkraften producerar och därigenom minska utsläppen av koldioxid, svavel- och kväveoxider och sot.
Där gör vindkraften nytta för klimatet – däremot inte i Sverige.

Ungefär hälften av den svenska elen kommer från vattenkraft, som är förnyelsebar och utsläppsfri. Den andra hälften kommer från kärnkraft, som är utsläppsfri. Det finns härutöver en elproduktion på knappt 10 procent. Denna el – som snart är klimatneutral – kommer som en biprodukt vid kraftvärmeverk för fjärrvärme och industriprocesser och kan som biprodukt självklart inte ersättas vare sig med vindkraft eller med någon annan elproduktion.

Det finns alltså inga utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser i framställningen av el i Sverige. Detta innebär, att vindkraften i Sverige inte kan spara en kolmolekyl. Det går inte att ta bort någonting, som inte finns. När vinden blåser i Sverige drar man ner på billig vattenkraft för att ta emot dyr vindkraft i systemet. Det finns inga klimatskadliga utsläpp som försvinner. Inte heller om kärnkraften skulle användas som reglerkraft. Vindkraften gör därför ingen nytta för klimatet i Sverige.

Jag har en dröm. Att vår statsminister reser sig i hela sin längd och säger sanningen:
”Vindkraftutbyggnaden i Sverige gör inte någon nytta för klimatet. Den kostar svenska folket dyra, beskattade pengar, ingriper alldeles i onödan i människors omgivning och miljö och lägger dessutom en kall hand över kommunernas planering för en generation framöver. Därför vill jag ta till vara era intressen och spara era pengar genom att ta bort riksintresset och subventionerna från vindkraften och rikta in all kraft på förnyelsebar energi som verkligen gör nytta för vårt klimat. Och vi lider ingen brist på lämpliga projekt, som kan tas i drift helt i takt med utvecklingen av elförbrukningen.

Vindkraften får gärna utvecklas som privata investeringar och tävla med annan samhällsutveckling. Vårt skogsbruk, däremot, gör ett fantastiskt arbete för vårt klimat, vilket är unikt inom EU. För att säkerställa detta skall vårt effektiva skogsbruk inbegripas i handeln med utsläppsrätter.”
 

Bengt Lachmann
civilingenjör, Ystad

Till toppen