Delade meningar om uppstickarpris

Nyheten om Matlandets Sveriges Uppstickarpris till Qibbla Halal blev en bomb som briserade med fördröjd utlösning. Först tre veckor efter att priset delats ut i september publicerade journalisten Sven Secher en kritisk ledare i tidningen Fjäderfä.

Nu, ytterligare fyra veckor senare, rapporteras från flera LRF-regioner om ett sällan skådat medlemsraseri. Att också LRF står bakom priset, via vd Anders Källström, har snarast spätt på vreden som nu riktas mot både landsbygdsministern och LRF.

Ingen skugga må fördenskull falla på Qibbla Halal. Vi har runt en halv miljon muslimer i Sverige. Qibbla Halal arbetar på ett seriöst sätt med att förse denna konsumentgrupp med det kött den önskar. Qibbla Halal köper försvarliga mängder svenskt kött och man är noga med att djuren enligt svensk lag bedövats före slakt.

Men huvuddelen av Qibbla Halals försäljning består av importvara. Och det är detta som fått bönder att tvivla på ministerns och LRF: s intentioner. Samtidigt som svensk animalieproduktion fortsätter att minska och svenska djurbönder kämpar med svag lönsamhet och med ett pressande regelkrångel belönar man en köttimportör.

Till dem som reagerat skarpt hör Sibbarps LRF-avdelning i Halland. I fjol lade avdelningen ner många timmars arbete för att påverka de offentliga köken att upphandla mat producerad enligt svenska regler. Man samlade in 4 500 namn bakom sitt matupprop, som senare överlämnades till bostadsminister Stefan Attefall. För de ideellt arbetande i Sibbarp innebar nyheten om Uppstickarpriset en besvikelse.

– Man blir inte sporrad att jobba vidare, det är väl bättre att vi ägnar oss åt pubkvällar och korvgrillning, säger en förtroendevald.

Sibbarpsborna förklarar samtidigt i en skrivelse till LRF att de inte har något emot Qibbla Halal, utan tvärtom gratulerar dem till ett framgångsrikt företagande.

Det är en viktig markering. Den debatt som blossat upp bör inte rymma inslag av främlingsfientlighet. Att de finns som vill styra opinionen åt det hållet står klart när nu Sverigedemokraterna väcker frågan i riksdagen. Men svenska bönder är kloka nog att inte gå i den fällan.