Deras robot vaxar barrotsplantor

Under sina första månader i drift har den första maskinella anläggningen för att belägga barrots- och pluggplantor med vax behandlat omkring 1 miljon plantor.

Bakom anläggningen står företaget Åssi Plantskydd AB och Silvio Wirth, Jenny Magnusson och Stefan Magnusson.

De arbetar alla i skogsvårdsföretaget Åsebo Skog AB som ägs av Stefan som även är Jennys pappa. Och det var genom skogsarbetet som tanken på att hitta ett rationellt sätt att vaxbehandla större plantor föddes.

– Vi hade svårt att få tag på så mycket giftfria plantor att vi kunde tillgodose våra kunders behov, säger Jenny Magnusson.

De började undersöka möjligheterna att själva börja behandla lite större plantor med vax. Men vad de såg när de besökte anläggningar var uteslutande manuell hantering, plantor som doppades i kar med vax. Det var inte särskilt rationellt och mycket vax gick till spillo.

Mekanikern Silvio började rita och fundera på hur en industrirobot skulle kunna användas. Han tog kontakt med svenska plantskolor, intresset för en anläggning var stort, men däremot var viljan att vara med och prova och utveckla en anläggning svalt.

Eftersom en mycket stor del av barrotsplantorna kommer från Tyskland togs kontakt med plantskolor där i stället, och utanför Hamburg fanns intresset för maskinen. I höstas åkte Silvio och Jenny tillsammans med sonen Arn ner till Hamburg, byggde upp anläggningen och körde i gång den. Starten har gått över förväntan.

– Kapaciteten är mellan 2 700 och 3 600 plantor i timmen, beroende på val av utrustning. Jag beräknar att en sådan här maskin kan klara av att behandla upp till 5 miljoner plantor på en säsong, säger Silvio.

I Sverige planteras varje år cirka 60 miljoner barrots- och pluggplantor. Det är för den här typen av plantor som det hittills inte funnits någon möjlighet att behandla plantorna maskinellt.

– Det vore roligt att få bygga en anläggning i Sverige. En sådan här maskin är en möjlighet för mindre plantskolor att behandla sina plantor. Anläggningen behöver inget stort utrymme och investeringen ligger från cirka 1,5 miljon kronor, säger Jenny Magnusson.