"Bara lönsamma företag är hållbara på sikt"

Lantbruket kämpar hårt för att klara av kraftigt ökade kostnader. Samtidigt har pandemin och stärkt beredskap ytterligare visat på behovet av en ökad försörjningsgrad. Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, arbetar både med livsmedelsstrategi och krisberedskap.

Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket är gäst i Lantbrukspodden
Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket är gäst i Lantbrukspodden

I det här avsnittet av Lantbrukspodden träffar Land Lantbruk Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin för att prata om hur vi ska vara bättre förberedda i händelse av kris men också om livsmedelsstrategin där Jordbruksverket har en viktig roll.

Livsmedelsstrategin fem år

Det har gått snart fem år sedan riksdagen tog ett beslut om en livsmedelsstrategi för Sverige med syfte att öka matproduktionen och även lönsamheten för det svenska lantbruket.

– Produktionen har ökat de senaste tio åren, men utmaningen är lönsamheten. Den måste öka, det är bara lönsamma företag som är hållbara på sikt, säger Christina Nordin.

En viktig del i Jordbruksverkets arbete med livsmedelsstrategin är att integrera den i allt arbete som görs, att samverka med andra myndigheter som påverkar jordbruket.

– Jag förstår att en enskild lantbrukare kanske inte ser vad som görs. Men kunskap och insikt är första steget till förändring. Men vi är inte i mål, fler måste göra mer.

Pengar i tid

Ett led i att öka lönsamheten för lantbrukaren är att förenkla och även att lantbrukaren får EU:s jordbrukarstöd utbetalda i tid. Snart är det dags för en ny jordbrukspolitik.

- Jag bedömer att vi är rustade för nästa reform. Något annat finns inte på kartan. I dessa tider när det är extra tufft måste vi göra vad vi kan för att se till att leverera det vi ska, stöd ut i tid och jobba med förenklingar så mycket det går. Jag vill verkligen understryka att vi är på lantbrukarnas sida.

LÄS MER: Här hittar du alla avsnitten av Lantbrukspodden