Glapp mellan investeringsvilja och bankernas riskvillighet

Vi har under de senaste åren sett en raketartad utveckling av priser på lantbruksmark, skog och lantliga boenden. Tillväxtbolaget är ett första steg för att tillgängliggöra mer riskvilligt kapital till lantbruket, skriver Wilhelm Conradsson. 

Tillväxtbolaget är ett första steg för att tillgängliggöra mer riskvilligt kapital till lantbruket, skriver Wilhelm Conradsson i ett debattinlägg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lantbruk är samhällsviktig funktion som förser oss med livsmedel i världsklass såväl ur kvalitets-, miljö-, och djurskyddsperspektiv. 

Vi har under de senaste åren sett en raketartad utveckling av priser på lantbruksmark, skog och lantliga boenden. Detta är bland annat en följd av låga räntor och möjligheten att belåna värdetillväxten på fastigheter. Den som för många år sedan övertagit en fastighet har haft möjligheten att utnyttja övervärden i sin fastighet för att köpa granngården, nästan till vilket pris som helst. Den kommer sannolikt inte att säljas igen på 50 år. 

Steget in i lantbruket innebär en stor investering med förhållandevis låg avkastning. Detta till trots så finns det många unga som inte vill något hellre än att kunna kalla sig lantbrukare. Även om det innebär långa arbetsdagar och ekonomisk press. Kanske för att livet som lantbrukare är så fantastiskt givande och viktigt.  

Som ung eller oprövad lantbruksföretagare kan det vara mycket svårt att få finansiering. 
Man har varken hunnit få ta del av en värdeökningsresa på tillgångar eller hunnit bygga upp en tillräcklig förmögenhet för att kunna förvärva en fastighet.

Dessutom finns det ofta ett glapp mellan den blivande lantbrukarens investeringsvilja och bankernas riskvillighet, vilket har skapat en efterfrågan på mindre riskrädda topplånefinansiärer som komplement till bankerna. 

Ett exempel är Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare som är specialiserade på topplån riktade till lantbrukare och primärproduktion av livsmedel.
Över 70 procent av Tillväxtbolagets kunder är under 44 år. I den svenska lantbrukskåren är motsvarande siffra cirka 17 procent. De 140 miljoner som lånats ut från Tillväxtbolaget har i partnerskap med bankerna givit möjligheten för investeringar om totalt cirka 1,5 miljarder inom svenskt lantbruk.
 

Tillväxtbolaget lägger fokus på lantbrukarens egenskaper oavsett ålder samt kvalitet på ekonomiskt underlag snarare än värdet på tillgångarna. 
Resultatet hittills är 0 konkurser, 317 arbetstillfällen, nya platser för 5 166 mjölkkor, 1 755 nötkreatur, 3 377 suggor, 14 600 slaktsvin, 99 000 värphöns och 440 000 kycklingar.    
 

Tillväxtbolaget är ett första steg för att tillgängliggöra mer riskvilligt kapital till lantbruket. 
Fler initiativ och lösningar krävs för att möta behovet och potentialen. 
För svenskt lantbruk ska kunna fortsätta vara det finaste som finns, även i framtiden!  
 

Wilhelm Conradsson 
Tillväxtbolaget

Läs mer: 

Lantbruket måste få klara besked

”Se inte gården som en pensionsförsäkring”