Det finns inga gratis skogsbruksplaner

Grundarna av skogsägarrörelsen var noga med rågången mot bolagen. Så varför har våra fyra skogsägareföreningar blivit medlemmar i bolagens egen branschorganisation, Skogsindustrierna? Det undrar Leif Öster i veckans krönika.

Leif Öster.
Leif Öster.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kostnaden för att i EU införa dataförordningen GDPR var 2000 miljarder kronor. Syftet är att skydda personuppgifter. Men i skogen är vi godtrogna. En skördarförare berättar för mig att hans dator är fylld med data om min skog. Nu startar även öppen laserskanning av landets skogar. Trädslag, bonitet och volym, allt syns och lagras.

Första användare av dessa data är Skatteverket som vill göra ”bättre” deklarationer. Jag kan begripa att samhället, för att kunna prioritera, behöver veta var vi har skyddsvärda skogar, vatten och kulturminnen. Men där går också gränsen för mig. Skogsdata är som bankkonton. De är mina privata.

Även hanteringen av skogsbruksplanerna är tveksam. De beställs normalt via en mellanhand som utan att fråga gör kopior för egna behov. Skogsägarnas virke köps i dag in av 1 000 (!) rådgivare, köpare och inspektorer. Vi skogsägare betalar indirekt deras lön, cirka en miljard kronor.

De flesta virkesköpare har konkreta arbetsmål på hur mycket virke de ska kontraktera varje år. Överträffas målet syns det i lönekuvertet. Underpresterar du, anställs flera virkesköpare. Ofta erbjuder skogsbolag och virkesköpare skogsägaren en gratis eller billig plan. Men det finns inga gratis planer. De vill åt ditt virke.

Så här var det på baggböleriets tid. Bolagen erbjöd kontanter och brännvin. Nu får vi skogsägare planer, termosar, kepsar och fria resor till Skogselmia. Och en skogsdag med lunch. Men syftet är detsamma. Grundarna av skogsägarrörelsen var alla noga med rågången mot bolagen. Så varför har våra fyra skogsägareföreningar blivit medlemmar i bolagens egen branschorganisation, Skogsindustrierna? De vill ju pressa virkespriset!

– För bolagen vill bara åt ditt virke så billigt som möjligt. Det finns absolut ingen gynnsam långsiktig relation eller ideologi att bygga med ett bolag, vare sig ekonomiskt eller näringspolitiskt, sa Ove Jacobsson, Norrskogs tidigare VD, i en intervju i Norrskogen nr 1/2016.

Södra börjar alltmer likna ett proffsigt skogsbolag med 52 000 skogsägare som ägare. Så deras medlemskap är väl OK. Men vem har beslutat att tvångsansluta oss 105 000 medlemmar till Skogsindustriernas enorma PR-kampanj? Förra året betalade vi skogsägare 12 miljoner kronor till bolagens PR-kampanj.

Bättre vore att LRF profilerar oss medlemmar mot bolagen med det unika hos många små skogsägarna spridda ägande med olika viljor och olika mål? Det är alla vi som är styrkan.

Leif Öster, skogsägare, turismföretagare